Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 24 Frågor & Svar

Warning: Use of undefined constant tagline - assumed 'tagline' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 25

Frågor & Svar

Jag har ingen dator, vad ska jag med fiber till?
Även den som inte har någon dator kommer att tjäna på att gå med. Man kommer att kunna titta på TV med fantastisk bild- och ljudkvalité utan digitalbox och telefonsamtal blir gratis. Vi kan även räkna med att det kommer fler tjänster i framtiden, som vi ännu inte kan ana oss till.

Det borde vara Statens ansvar att se till att alla får fiber. Varför ska vi göra detta?
Staten har inte råd och marknaden (Telia, Tele2 m.fl.) vill inte, därför tar vi saken i egna händer och bildar en förening, som tillsammans med Torsby kommun ska få ordning på detta. Staten kommer dock att finansiera halva kostnaderna för arbetet. Även om det krävs mycket arbete i början och en viss startkostnad för varje hushåll så kommer vi i slutändan att tjäna ordentligt på att äga vårt eget nät. På så sätt kan vi gemensamt upphandla internet- och TV-abonnemang. För tillfället har hushållen i de socknar som har kommit igång ungefär halva månadskostnaden mot vad de skulle haft i enskilda avtal med t.ex. Telia.

Vad kommer det att kosta?
Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden för grävning och material. En prelimär kostandsuppskattning kommer inom kort.
Tack vare att vi bygger nätet själva kommer vi att få det till låg kostnad. Anslutningsavgiften är tänkt att täcka fiberföreningens kostnader för att bygga själva nätet. Vi räknar med en engångskostnad på 15-20 000 kronor per hushåll, men kommer givetvis att jobba för att minska den siffran. Det finns olika bidrag man kan få för detta.

Jag har inte råd att gå med nu. Kan jag ansluta senare?
Fibernätet byggs så att det är tekniskt möjligt att ansluta i efterhand men det kommer att bli avsevärt mycket dyrare. Förutom anslutnings- och månadsavgifterna kommer du att
behöva betala extra för grävning och installation av utrustningen. Erfarenheten från andra socknar som redan har byggt fibernät visar att kostnaden ofta blir minst den dubbla  mot att gå med från början. Anslutning till fibernätet höjer värdet på din fastighet och bankerna är troligtvis villiga att ge förmånliga lån för detta

Jag är så gammal och ser så lite på TV och ringer bara lite. Finns det något skäl för mig att bry mig om detta?
Om du har släktingar som bor långt borta kan du få bättre kontakt med dem. Det finns teknik så att man kan se den man pratar med och barnbarnen kan visa sina teckningar
direkt för dig under ”telefon”-samtalets gång. Hemtjänsten och vårdcentralen kan utnyttja fibernätet för att ge dig ökad trygghet. Det kommer också en dag då huset ska säljas eller tas över av någon yngre släkting, och det kan vara bra att förbereda fastigheten redan nu inför den dagen.
Det är betydligt enklare att sälja en fastighet med fiberanslutning. Vill man ansluta i efterhand blir det ofta väldigt dyrt då inga bidrag finns och man som fastighetsägare får stå för hela kostnaden själv.

Jag har 3G/4G så då klarar jag mig väl utan fiber?
De trådlösa lösningarna klarar tyvärr inte av de ökande kraven på dator- och TV-trafik. Vi ser redan idag hur kapaciteten på det mobila bredbandet minskar på sommaren då
många är uppkopplade samtidigt. Trådlöst fungerar bra för smartphones men för normal datoranvändning är det inte tillräckligt. Ju högre hastighet, desto högre frekvens krävs för bärvågen. Hög frekvens innebär dock kort räckvidd. För 4G skulle masterna behöva stå med 1000 meters mellanrum så ett sådant alternativ skulle bli orimligt dyrt och ändå inte vara lika bra.

Vad får jag i ersättning för att upplåta mark för fibernätet?
Hela projektet bygger på att alla ställer upp solidariskt utan vinstintresse för bygdens överlevnad. Därför kommer vi inte att betala några intrångsersättningar.

Vad behöver jag/kan vi göra själva?
Alla fastigheter kommer att behöva göra minst tre dagsverken; röja väg för maskiner, iordningställa efter grävning, baka och serva maskinisterna mm. Grävning över egen trädgård (ca. 20 cm djupt) gör varje fastighet själv. Har du inte möjlighet kan du fråga grannen eller hyra in en entreprenör. Eventuellt kan befintliga rör etc. användas för att undvika ytterligare grävning. Eventuellt kan du behöva bygga upp ett nytt eller större kabelnät/nätverk i ditt hus beroende på vad du har idag eller hur du vill nyttja dessa nya möjligheter.

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet?
Det första du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Det gör du genom att betala in din medlemsavgift om 200 kr (instruktioner finns HÄR). Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om projektets genomförande. Som medlem har du rösträtt på kommande årsmöte.

Hur kan jag hjälpa till ytterligare?
Ju fler som kan vara med desto bättre, och roligare. Det behövs folk till att sprida information, olika projektgrupper, projektera grävningen och sen till praktiska arbeten när vi
har börjat gräva. Kontakta gärna någon i styrelsen för mer info och/eller intresseanmälan att hjälpa till.