Archives

Tagged ‘fiber‘

Kallelse till sista(?) föreningsstämman

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla medlemmar!

Det är med visst vemod jag nu kallar Er till vår sista(?) föreningsstämma.

Den 20/11 klockan 17.00 i Oleby Folkets hus håller vi altså den sista och slutgiltiga föreningsstämman som i första hand  kommer att behandla föreningens likvidation. En likvidationsadvokat är utsedd och har blivit godkänd av Bolagsverket/Länsstyrelsen för uppgiften att lägga ner föreningen och fördela kvarvarande tillgångar till medlemmarna.

Likvidationsadvokaten kommer dock ej att närvara vid stämman, så eventuella frågor till denne är tvungna att ställas till styrelsen i god tid innan stämman så att vi i vår tur kan ställa frågan till advokaten. Vi kan heller inte den här gången ta upp frågor som inte finns med på dagordningen. Har du någon fråga eller fundering som på något vis kräver att stämman skall besluta i ärendet, så är det bra om vi har frågan tillhanda senast en vecka innan stämman, så att vi kan ta med den på dagordningen samt eventuellt rådfråga likvidatorn i de fall frågan rör dennes uppgift att lägga ned föreningen.

Frågor angående återbetalning av kvarvarande medel tror jag inte att någon förutom advokaten kommer att kunna svara på, och det först när alla föreningens avgifter och advokatarvoden är betalda. Problemen här består i att inte alla i föreningen har betalat lika stor insats. De medlemmar som har flera, intilliggande, fastigheter har ju betalat halva avgiften på anslutning två och, i vissa fall, tre. Detta ställer till det för oss i de beräkningar som skall göras för att allt skall bli helt rätt och även förhålla sig till våra stadgar.

Likvidationsadvokaten bör dock vara väl bevandrad i liknande ärenden då det ofta förekommer sådana fall i vägsamfälligheter och liknande föreningar där inte alla medlemmar har lika stor andel i föreningen. Vi hoppas dock givetvis att så snart som möjligt kunna meddela Er den summa som var och en kommer att få tillbaka på medlemsandelen, men det kommer med största sannolikhet inte att kunna meddelas under eller efter stämman.

//Styrelsen

Nyhetsuppdatering!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla Olebybor!

Nu har sommaren gått och vi har så smått börjat arbeta med det som är kvar efter det att Relacom nu, mer eller mindre, har färdigställt vårt fibernät. Arbetsmässigt så verkar det bara som att  några av våra kopplingsskåp behöver märkas upp med s.k. snökäppar för att inte råka illa ut när de täcks av snö, eller som i somras, gräs.

Den lilla malören där ett av våra skåp gravt vandaliserades under pågående banvallsröjning på Fryksdalsbanan kunde av reparatören ordnas upp på någon vecka efter det att skåpet mejats ner. Dock hade vi tur där då det skåpet är mer eller mindre en knutpunkt för alla fiberabonnenter i Oleby. Framöver kommer detta skåp att märkas ut ordentligt och en av våra medlemmar skall även försöka att hålla rent området från gräs och annat som kan orsaka störningar.

banvall_edited

Vidare så har vi börjat titta på fakturaunderlaget ifrån Relacom för arbetet med att byga vårt fibernät. Enligt våra första prognoser så ligger vi riktigt bra till för att få pengar tillbaka för våra anslutningar, men när och hur mycket det blir per medlem/anslutning kan vi inte svara på då detta ligger helt i händerna på den likvidationsadvokat som skall ordna med föreningens nedläggning. Med lite tur kommer vi att kunna redovisa en del siffror kring förläggningsarbetet och andra kostnader vid den extrastämma som kommer att hållas i samband med föreningens nedläggning samt eventuellt en kostnadskalkyl för varje abonnents anslutning. Extrastämman kommer att annonseras på sedvanligt vis när vi närmar oss tid för det mötet. Så vi i styrelsen kommer nu att jobba med att avsluta föreningens åtaganden gentemot Telia, Skanova samt Relacom för att så att säga ”bana väg” för den stundande nedläggningen.

Med vänliga hälsningar
//Styrelsen

God fortsättning och Gott slut!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej allihopa!

Nu när vi snart skall lägga 2015 till handlingarna så passar det väl även bra med någons sorts bokslut även på aktiviteterna i fiberföreningen.

Enligt entreprenören så har vi grävt färdigt så gott som hela stamnätet, alltså de slangar som kopplar ihop alla våra olika områden med varandra och med kommunikationscentralen inne i Torsby. Dock så har inte entreprenören hunnit med alla abonnentanslutningar ännu, då kyla och andra problem har satt käppar i hjulet för oss. Som ni säkert förstår så blir det antagligen inget mer grävt alls innan vintern är över och tjälen har gått ur backen, men entreprenören har sagt till oss att alla de fastigheter som har fått grävt fram till huset skall få sin fiber blåst och indragen så fort som möjligt. För dem detta berör så kommer sedan en fiberinstallatör att höra av sig för att boka tid för installation av den utrustning som behövs inne i fastigheten. Detta beräknas ta komma igång i mitten av Januari någon gång.

Enligt entreprenören så har gräv-teamet ungefär en veckas arbete kvar innan de är helt färdiga. Det är främst de centrala delarna av Oleby, samt lite granna vid Kälksjön som är kvar innan all grävning är klar. Så det är lite snöpligt att vi tvingas göra ett uppehåll så nära inpå målsnöret. Men att det blir vinter, även om det har dröjt länge ändå, är ju inget vi kan göra något åt så vi får vara nöjda med att vi har kommit så långt som vi har gjort trots alla motsättningar.

Vi i styrelsen önskar Er alla ett riktigt Gott Slut och ett Gott nytt år, så tar vi nya tag under 2016!

//Styrelsen

Nu börjar vi så smått att gräva!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Grävstart!

Från och med nästa vecka, vecka 34, så kommer grävningsarbetena att börja i vårt område. Till att börja med så är det arbeten ifrån kommunikationscentralen inne i Torsby och över (läs under) sjön till själva Oleby som är aktuellt. Lite senare, kanske kring vecka 38, så kommer grävarbetena att starta ordentligt och då kommer i första hand den norra delen av området kring Kälksjön och bortåt Spökslottet att vara först ut.

Entreprenören vi kommer att använda oss av kommer att bli Relacom. Det är samma entreprenör som de använde sig av i Utterbyn och det kommer att bli samma grävarteam som kommer att utföra arbete. Vi hoppas givetvis att de kommer att vara lika snabba och noggranna som de var i Utterbyn, så att vi undviker onödiga och eventuellt kostsamma felgrävningar. Se översiktskartan nedan för vart , ungefär, vi börjar.

Grävområde 1
område_1_norra

Markavtal

För att arbetet med att gräva ner fibern i vårat område skall kunna gå så snabbt och så smidigt som möjligt så behöver vi få in markavtal ifrån alla dem som . I huvudsak så gäller det de markavtal som kommer att användas för lantmäteriets kartor och register. I första hand gäller dock detta de som idag INTE är medlemmar i föreningen och som har tecknat avtal, men även medlemmar kommer framöver att behöva skriva på ett sådant markupplåtelseavtal.

Gårdsinstallationer

För det andra så är det väldigt viktigt att alla ni som skrivit på avtal för fiber börjar att fundera på vad ni har för kablar och slangar eller rör som ligger nedgrävda på er tomt. Det kan röra sig om inomgårdsel, jordvärmelednignar, vattenledningar, telefonkablar, avlopp och liknande. Främst är det viktigt att ha koll på de kablar som berörs av fiberinstallationen och som ligger nedgrävda efter den väg som fibern kommer att ta ifrån huvudkanalisationen utanför tomten och in till huset. Grävningen inne på tomtmark hoppas vi givetvis blir så kort som möjligt och att vi slipper gräva runt äppelträd och vinbärsbuskar. Tänk på detta när ni märker ut vart på huset ni vill att fibern skall dras in. Ju kortare väg vi gräver desto mindre åverkan på tomten och desto billigare blir vårt projekt!

Som ett litet tips för att hålla nere skadorna på tomten samt kostnaderna för projektet så kan man göra som följande. På markeringslappen där man märker ut vart på fastigheten man vill ha genomföringen av fiberkabeln, så kan man även passa på att ange att man vill ha X antal meter slang utöver det som går åt för att dra in kabeln i huset. Då kan man som markägare själv ombesörja nedgrävning av slangen till ett mer fördelaktigt ställe på fastigheten utan att grävaren skadar gräsmatta eller annat på tomten. Dessutom kanske man får sin fiberutrustning monterad på ett mer fördelaktigt ställe inne i fastigheten.

Filer för utskrift

För de av er som har tillgång till skrivare hemmavid så finns här nedanför en lista över de avtal och checklistor som är aktuella i nuläget. Tänk på att filerna endast är tillgängliga i pdf-format, så du behöver ha Acrobat Reader installerat för att kunna öppna dem.

  1. Markupplåtelseavtal till Lantmäteriet
  2. Checklista för gårdsinstallationer
  3. Markeringslapp för fibergenomgång i fastighet

 

Årsmötet den 31/5 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

 

På föreningens årsmöte som hölls i folkets hus i Oleby denna söndag så dök det upp ca 35st medlemmar allt som allt. Detta gav ett gott underlag för ett brett förnyat förtroende för den sittande styrelsen.

Innan mötet hade vi kommit upp i 149 påskriva anslutningsavtal, och i samband med mötet så blev ytterligare 5 stycken avtal påskrivna, så nu är vi uppe i 154 stycken inlämnade avtal sammanlagt! Vi har satt sista dag för avtal till den första 1 juni, så det finns fortfarande lite tid kvar (beroende på när du läser detta) att skriva på ditt anslutningsavtal om du av någon anledning inte ännu gjort det.

Vi har några intresserade som inte kunna lämna in sina avtal ännu på grund av olika orsaker, men dessa har en giltig orsak och kommer i och med detta att kunna lämnas in senare. Vi har inte räknat in dessa i dom 154 avtal vi redan har. Ni är inte bortglömda!

I samband med att målet om 150 påskrivna avtal är uppnått så går vi i styrelsen nu vidare i projektet. Vi kommer i dagarna att uppsöka entreprenören för kontraktsskrivning och en (förhoppningsvis) skyndsam projektering så att vi så snart som möjligt kan få en klar bild av vart fibern kommer att dras fram.

Mötet innehöll annars sådant som ett årsmöte brukar innehålla. Sittande styrelse omvaldes ännu ett år och stämman beslutade även att inga ytterligare medlemsavgifter, utöver de ursprungliga 200kr som betalats in redan, ska behöva betalas av medlemmarna.

En glad 90åring, Bengt Gillstedt, medverkade på mötet och skrev under det 154’e avtalet efter en kortare genomgång av fibertekniken som sådan samt det avtal som i samband med detta var aktuellt. Mötet avslutades sedan med lite kaffe och fika samt sedvanligt småprat efteråt.

Tack kära Oleby-bor för god uppslutning och trevligt möte.

Med vänliga hälsningar
//Per-Anders Nilsson – Ordförande, OlebyNet.

 

Höstnyheter

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Jag får börja med att tacka alla trevliga människor som vi möte under valdagen då vi stod vid Folkets hus och informerade om planerna för fiber i Oleby.

Vi har ökat på antalet betalande medlemmar till 159st. Det känns som ett mycket mer positivt och trevligt läge än vad det var för några månader sedan när vi i styrelsen satt och tittade på en avsevärt kortare lista och funderade på om intresset för fiber verkligen inte var större än så i Oleby.

Det har kommit nya pengar från EU till fibersatsning i Sverige. Men byråkraterna vill ju inte bli utan jobb, så det är diger lista på ändringar som de infört. Det mesta är positivt, nackdelen är dock att det blir en massa nya saker och sätta sig in i och som i många avseenden ändrar på hela spelreglerna för fibersatsningar på landsbygden.

Bidragsdelens storlek kan regleras av de olika länstyrelserna, men värmland valde 50% som det var innan. Vi har alltså möjlighet att få bidrag med 50%, men nu kan det vara så att det utöver arbetskostnad även ingår viss del av material såsom fiberkabel och kanalisation. Det kommer vi informera om senare om och när det blir aktuellt.

En stor del av ändringarna för bidragen gjordes för att öka konkurrensen för fiberbyggnationer. Detta för att inte Telia/Skanova ska få något som liknar en monpolställning. Visst är det en god tanke, men vi känner i dagens läge inte till någon annan partner i Torsby att jobba mot.

Jag kan prata om de nya reglerna hur länge som helst. Men väljer och avstå, de som är intresserade får följa länken nedan.

För den som är intresserad kan kolla in hela artikeln på  jordbruksverkets hemsida via följande -LÄNK-

Mvh Per-Anders Nilsson, Ordförande OlebyNet EF

Nyhetsbrev – Vecka 46

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Medlemsantalet stiger!

Vi har nu kommit upp i 114 betalande medlemmar. En ganska bra siffra som vi givetvis vill förbättra. Föreningens och Torsby kommuns mål är att vi alla ska tillgång bra och modern kommunikation, vilket görs bäst och mest framtidssäkert med fiber.

Så ni som önskar vara med, men inte betalat in medlemsavgiften än, så underlättar det väldigt mycket för föreningen ju tidigare man betala. Detta underlättar vårt arbete med projektering och avtal med Telia/Skanova samt de entreprenörer vi kommer att använda oss av.

Läs mer → →

Nyhetsbrev – Vecka 41 (del 2)

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Telias teknikskifte skapar problem.

Telia har nu börjat genomföra det teknikskifte som det talats om en tid. I korthet går teknikskiftet ut på att Telia inte längre kommer att underhålla eller bygga ut det kopparbaserade telefonnätet. På de ställen där nätet blir olönsamt, alltså i huvudsak glest befolkade områden, kommer telefonstationerna att läggas ned och abonnenternas telefoner byts ut mot en lösning som baseras på mobiltelefoni.

 

Nu verkar dock detta inte fungera så smärtfritt som Telia hoppats enligt en artikel i tidningen Ny Teknik: http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article3776973.ece

Läs mer → →

Nyhetsbrev – Vecka 41 (del 1)

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Torsby Bostäder installerar fiber!

Som ni kanske sett har det grävts och dragits fiber runt om i Torsby Centrum. Det är Torsby Bostäders fibernät som de håller på med.

Om jag är riktigt underrättad så släcker Torsby Bostäder ner det gamla Kabelteve-nätet vid nyår och då ska alla boende få sin kabelteve via fibernätet istället. Detta kommer att medföra en avsevärda förbättringar vad gäller kvalité och funktion. Kabelteve skall även fortsättningsvis ingå i hyran, men möjligheten till snabbt Internet och även telefoni via fiber tillkommer nu, men innebär en kostnad man får stå för själv precis som vanligt.

Läs mer → →