Archives

Tagged ‘beslut‘

Kallelse: Slutlig Extrastämma

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Extrastämma den 1 Oktober 2017 klockan 17.oo i Oleby Folkets hus

Hej alla medlemmar i tidigare Oleby NET Ek, Förening!

Nu har tiden kommit för vårt slutgiltiga beslut om nedläggning. Vår advokat, som sköter likvidationen av föreningen, har kallat oss till det här sista och avslutande mötet, som för alltid avslutar föreningens arbete och aktivitet. I realiteten så har föreningen inte gjort något egentligt jobb på snart ett år, men enligt gällande lagstiftning så måste alla eventuella fordringsägare ha möjlighet att inom skälig tid kunna skicka sina fakturor till föreningen trots att denna ligger i likvidation. Den här karenstiden har alltså nu gått ut.

För att vi skall kunna göra återbetalningar direkt till respektive medlems bankkonto, så behöver vi därför Era gällande bankuppgifter. I Den länkade PDF-filen nedan så kommer man kunna visa och skriva ut en lapp som man sedan fyller i med alla relevanta uppgifter. Vi siktar på att kunna göra återbetalningen redan under Oktober månad bara vi får in alla uppgifter!

Visa dokumentet för kallelse och bankuppgifter:
Kallelse_Extra_Föreningsmöte_upplösning

Kan man inte skriva ut lappen innan eller inför mötet så kommer lappar att finnas att tillgå på extrastämman, så ta med dig uppgifterna till stämman om du inte kommer ihåg dem! Uppgifterna går även att lämna över personligen till f.d. ordförande eller sekreterare i styrelsen. Mail, SMS, Facebook eller liknande skall undvikas i möjligaste mån för att undvika att uppgifterna kommer på avvägar. Inget bör hända även om uppgifterna skickas på liknande sätt, men man kan aldrig så noga veta!

Föreningens Årsmöte 2016

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla föreningsmedlemmar!

Oleby NET fiberförening inbjuder härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte.

Årsmötet hålls i Oleby Folkets hus på söndagen den 22/5 2016, klockan 17.00

Årsmötet behandlar sedvanliga frågor och redovisningar och avslutas med en informations och frågestund där medlemmarna kan ställa frågor i ett öppet forum.

Föreningen bjuder som vanligt på kaffe med tilltugg!

Väl mött!
//Styrelsen

Från extrastämman 3/5 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Söndagen den 4 Maj höll Oleby NET extrastämma.

Var vill börja att tacka alla som dök upp på mötet, det var roligt att så många kunde komma!

Mötet började med att styrelsen informerade om att vi inte är berättiga till bidrag längre eftersom vi räknas som ett samhälle med över 200 invånare. Enligt PTS så är det då lönsamt för kommersiella aktörer och bygga fiber. Vi håller inte riktigt med i detta och då  vi frågade Skanova när de byggde fiber i Torsby centrum så sade de att det inte var ekonomiskt intresserat för dom just då.

Vi tror att denna regel kommer ändras, alternativt att vi får dispens så småningom. Vi tror dock att det kommer ta lång tid, kanske ett till tre år, och när vi så småningom får okej, så är risken stor att bidragspengarna är slut eller att vi hamnar längst ner i nån prioriterings lista och blir utan pengar ändå.

Hur mycket kostar det att bygga utan bidrag undrar ni. En väldigt grov uppskattning hamnar runt 40’000kr per anslutning allt som allt. Detta är ju inget alternativ som vi tycker är rimligt, men vi har sett en liten öppning och det är att Skanova tillåter oss att anlägga fibern via byalagsmodellen, där Skanvoa helt står för fiber och blåsning. Enligt våra beräkningar utgör detta ungefär halva den totala projektkostnaden. Så lite granna beroende på på hur många som vill ansluta sig hamnar vi någonstans runt 20’000kr per anslutning.

Grafen anger kostnad per anslutning vid några exempelantal.

Bild2

Efter informationsgenomgången kom vi till nästa steg på dagordningen; att medlemmarna skulle få avgöra om vi ska dra projektet vidare eller inte. resultatet för omröstningen blev så här:

  • Gå vidare: 61
  • Blank: 1
  • Avsluta projekt: 0

Styrelsen hade som förslag att minst 150st medlemmar ska teckna anslutningsavtal för att föreningen skall gå vidare och skriva kontrakt med Skanova och entreprenör. Detta accepterades av stämman. Stämman kom också fram till att sista datum att teckna anslutningsavtal är satt till 1 Juni.

Möjlighet att teckna anslutningsavtal fanns på mötet, men då alla medlemmar inte var där så finns avtal och markupplåtelseavtal tillgängliga här nedanför att skriva ut själv. Fyll sedan i och skriv under avtalen i två exemplar. Behåll det ena själv och lämna det andra till närmaste styrelsemedlem!

Har du inte tillgång till skrivare så kontakta någon i styrelsen så ordnar vi så att ni får ett avtal.

Per-Anders Nilsson Ordförande i OlebyNet.