Nyheter

Oleby.net Öppnar

Nu har fiberföreningen i Oleby kommit igång med arbetet att få fiberbredband till alla anslutna medlemmar i området. För att underlätta för de boende i området att hitta information kring styrelsens och arbetsgruppernas arbete, såväl som de tekniska funktioner och lösningar som fiberbredband har att erbjuda, så har vi valt att sätta upp den här sidan på domänen http://oleby.net

Alla frågor besvaras så snart som möjligt!