Warning: Use of undefined constant blog_title - assumed 'blog_title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 27 Nyheter

Warning: Use of undefined constant blog_tagline - assumed 'blog_tagline' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 28

Nu börjar vi så smått att gräva!

Grävstart!

Från och med nästa vecka, vecka 34, så kommer grävningsarbetena att börja i vårt område. Till att börja med så är det arbeten ifrån kommunikationscentralen inne i Torsby och över (läs under) sjön till själva Oleby som är aktuellt. Lite senare, kanske kring vecka 38, så kommer grävarbetena att starta ordentligt och då kommer i första hand den norra delen av området kring Kälksjön och bortåt Spökslottet att vara först ut.

Entreprenören vi kommer att använda oss av kommer att bli Relacom. Det är samma entreprenör som de använde sig av i Utterbyn och det kommer att bli samma grävarteam som kommer att utföra arbete. Vi hoppas givetvis att de kommer att vara lika snabba och noggranna som de var i Utterbyn, så att vi undviker onödiga och eventuellt kostsamma felgrävningar. Se översiktskartan nedan för vart , ungefär, vi börjar.

Grävområde 1
område_1_norra

Markavtal

För att arbetet med att gräva ner fibern i vårat område skall kunna gå så snabbt och så smidigt som möjligt så behöver vi få in markavtal ifrån alla dem som . I huvudsak så gäller det de markavtal som kommer att användas för lantmäteriets kartor och register. I första hand gäller dock detta de som idag INTE är medlemmar i föreningen och som har tecknat avtal, men även medlemmar kommer framöver att behöva skriva på ett sådant markupplåtelseavtal.

Gårdsinstallationer

För det andra så är det väldigt viktigt att alla ni som skrivit på avtal för fiber börjar att fundera på vad ni har för kablar och slangar eller rör som ligger nedgrävda på er tomt. Det kan röra sig om inomgårdsel, jordvärmelednignar, vattenledningar, telefonkablar, avlopp och liknande. Främst är det viktigt att ha koll på de kablar som berörs av fiberinstallationen och som ligger nedgrävda efter den väg som fibern kommer att ta ifrån huvudkanalisationen utanför tomten och in till huset. Grävningen inne på tomtmark hoppas vi givetvis blir så kort som möjligt och att vi slipper gräva runt äppelträd och vinbärsbuskar. Tänk på detta när ni märker ut vart på huset ni vill att fibern skall dras in. Ju kortare väg vi gräver desto mindre åverkan på tomten och desto billigare blir vårt projekt!

Som ett litet tips för att hålla nere skadorna på tomten samt kostnaderna för projektet så kan man göra som följande. På markeringslappen där man märker ut vart på fastigheten man vill ha genomföringen av fiberkabeln, så kan man även passa på att ange att man vill ha X antal meter slang utöver det som går åt för att dra in kabeln i huset. Då kan man som markägare själv ombesörja nedgrävning av slangen till ett mer fördelaktigt ställe på fastigheten utan att grävaren skadar gräsmatta eller annat på tomten. Dessutom kanske man får sin fiberutrustning monterad på ett mer fördelaktigt ställe inne i fastigheten.

Filer för utskrift

För de av er som har tillgång till skrivare hemmavid så finns här nedanför en lista över de avtal och checklistor som är aktuella i nuläget. Tänk på att filerna endast är tillgängliga i pdf-format, så du behöver ha Acrobat Reader installerat för att kunna öppna dem.

  1. Markupplåtelseavtal till Lantmäteriet
  2. Checklista för gårdsinstallationer
  3. Markeringslapp för fibergenomgång i fastighet

 

Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/single.php on line 29