Warning: Use of undefined constant blog_title - assumed 'blog_title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 27 Nyheter

Warning: Use of undefined constant blog_tagline - assumed 'blog_tagline' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 28

Mötesjournal – Infomöte 5/5 2013

Oleby har för närvarande ett upptagningsområde som innefattar ca. 240 fastigheter med bofasta innevånare. Därefter tillkommer en klunga med semesterbostäder som givetvis får gå med i föreningen för att få bredband installerat i sin fastighet, men för att projektet skall kunna lyfta så krävs att hälften av de bofasta innevånarna meddelar sitt intresse till föreningen. Som ett litet mål har vi satt upp 150 intresserade för att på det viset få en bärkraftig ekonomi i projektet och i dagsläget så har ett drygt hundratal intresserade.

Vidare så berättade dagens gästföreläsare, Stefan Sillén ifrån Eltel Networks, lite mer ingående om vilka infallsvinklar man som förening kan ta för att uppnå målet att projektera och installera ett fibernät för de intresserade i området. Enligt Stefan så kan man i korthet säga att det finns tre huvudalternativ för projekteringen:

  1. Fiberföreningen väljer att helt i egen regi projektera, bygga och driva det nya fibernätet. Varken kommunen eller Telia/Skanova äger någon del av installationen då arbetet med nätet är klart, utan hela nätet tillhör föreningen, som i sin tur låter tjänsteleverantörer att hyra utrymme i nätet för att kunna leverera sina tjänster. Fördelarna är givetvis att föreningen har total kontroll över kostnaderna för fibernätet samt att priserna för nätavgifter inte rusar iväg som exempelvis har hänt med elnätet. Nackdelarna är de att all drift och allt underhåll sköts av föreningen intill tids ände, vilket i sin tur kan medföra höga kostnader och lång ledtid för att avhjälpa fel och störningar i nätet.
  2. Vi hoppar på byalagsfiber-lösningen som kommunen i samband med Telia/Skanova har slutit avtal om. Föreningen står som förvaltare av nätet de första fem åren varvid hela nätet för att sedan överlåta detsamma till Telia/Skanova då tidsfristen för diverse bidrag har gått ut. Under hela denna perioden så sköter Telia/Skanova allt underhåll och driftar nätet. Telia kommer i det här fallet att fungera som kommunikationsoperatör och Telia hyr i sin tur ut utrymme i nätet till de olika tjänsteleverantörerna så att de kan leverera sina tjänster till abonnenterna i området.
  3. Någon form av medelalternativ… Föreningen kan själva köpa in visst material till projektet för att på det säkra kostnaderna för installationen. Telia tillhandahåller fortfarande fibern och står som kommunikationsoperatör, men en större del av kostnaderna för projektet tas utav föreningen för att på det viset hålla öppet för fler som vill hoppa på fibertåget trots att tidsfristen för det slutliga avtalet om fiberinstallation egentligen gått ut. Föreningen kan i det här fallet köpa in material och arbete på löpande faktura vilket tillåter att viss projektering utförs även efter att huvudprojekteringen egentligen är avklarad.

    All information kring detta tredje alternativ är fortfarande inte helt klar för mig, men så fort jag har fått mer kött på benen så kommer den här artikeln att uppdateras

Efter Stefans föreläsning avslutade Tommy med att lite snabbt gå igenom hur vårt arbete i föreningen kommer att se ut framöver.

  • Vi skall skaffa bankkonto och post/bankgiro
  • Samla in uppgifter inför projektering
  • Kontakta kommunen för information rörande projektering

Till sist avslutades mötet med kaffe och bullar,

//Johan

Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/single.php on line 29