Warning: Use of undefined constant blog_title - assumed 'blog_title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 30 Nyheter

Warning: Use of undefined constant blog_tagline - assumed 'blog_tagline' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 31

Nu är det slut…

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Nu är fiberföreningens saga slutligen all. Det sista beslutet togs på den sista extrastämman där ett 60-tal medlemmar slutit upp för att ge sitt sista bifall till föreningens nedläggning. Nu skall vår likvidationsadvokat skicka in protokollet ifrån stämman till bolagsverket med lite andra uppgifter. Efter det så finns inte längre Oleby NET Fiberförening Ek. längre kvar. Det känns lite tomt egentligen, fastän vi inte gjort något egentligt jobb på nära nog ett år nu.

Advokaten Per-Olov Dungel, som tidigare bott i Oleby, gjorde under stämman även en kort revisionsberättelse där föreningens utgifter och tillgångar redovisades efter ordning. Då alla kvarvarande fordringar betalats så är varje medlems kvarvarande andel värd ca 4700kr. Det innebär att vi i Oleby har byggt ett fibernät i egen regi och utan bidrag för ca 15300kr per medlem. Det är inte så illa pinkat när man tänker på det!

Så fort vi i f.d. styrelsen fått in alla medlemmars bankuppgifter så kommer vi så fort som möjligt att genomföra utbetalningarna till alla dem som en gång betalade in avgiften till föreningen. Som finns beskrivet i våra stadgar så tillfaller alla kvarvarande tillgångar dem som varit medlem i föreningen. Så har man köpt en fiberutbyggd fastighet i Oleby och inte överlåtit medlemskapet i föreningen i samband med detta så tillfaller föreningsandelen den föregående ägaren/medlemmen av fastigheten. Enda undantaget är i de fall som fastigheten gått i arv då medlemsandelen betalas ut till dödsboet.

Till sist så vill vi i föreningen i yttersta välmening bara klargöra att om man vill visa sin uppskattning för det arbete som er före detta styrelse lagt ner för att förverkliga drömmen om fiber till alla fastigheter i Oleby så kan man göra detta genom att Swisha valfritt belopp till 070-2575453 (Johan Lind) så kommer vi att dela broderligt på pengarna som kommer in. Nedan finns en snabbkod som man kan skanna med sin Swish-app för att underlätta överföringen. Vill eller kan man inte använda Swish, så går det bra att ringa eller skicka ett SMS till telefonnumret ovan, så skickar jag ett bankkontonummer med vilket man kan sätta in valfritt belopp via sin bank eller internettjänst. Oavsett vilken typ av överföring ni gör så märk den med ”Oleby Fiber” eller liknande, så blir det lite lättare att hålla reda på det hela.

Med detta så ber i f.d. styrelsen att få tacka för oss. Det har varit en ära och ett privilegium att ha fått förtroendet av alla er medlemmar att planera och genomföra byggandet av vårt fibernätver under de år som har gått sedan starten!

Vänligen
//Styrelsen, genom Johan Lind

 

Kallelse: Slutlig Extrastämma

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Extrastämma den 1 Oktober 2017 klockan 17.oo i Oleby Folkets hus

Hej alla medlemmar i tidigare Oleby NET Ek, Förening!

Nu har tiden kommit för vårt slutgiltiga beslut om nedläggning. Vår advokat, som sköter likvidationen av föreningen, har kallat oss till det här sista och avslutande mötet, som för alltid avslutar föreningens arbete och aktivitet. I realiteten så har föreningen inte gjort något egentligt jobb på snart ett år, men enligt gällande lagstiftning så måste alla eventuella fordringsägare ha möjlighet att inom skälig tid kunna skicka sina fakturor till föreningen trots att denna ligger i likvidation. Den här karenstiden har alltså nu gått ut.

För att vi skall kunna göra återbetalningar direkt till respektive medlems bankkonto, så behöver vi därför Era gällande bankuppgifter. I Den länkade PDF-filen nedan så kommer man kunna visa och skriva ut en lapp som man sedan fyller i med alla relevanta uppgifter. Vi siktar på att kunna göra återbetalningen redan under Oktober månad bara vi får in alla uppgifter!

Visa dokumentet för kallelse och bankuppgifter:
Kallelse_Extra_Föreningsmöte_upplösning

Kan man inte skriva ut lappen innan eller inför mötet så kommer lappar att finnas att tillgå på extrastämman, så ta med dig uppgifterna till stämman om du inte kommer ihåg dem! Uppgifterna går även att lämna över personligen till f.d. ordförande eller sekreterare i styrelsen. Mail, SMS, Facebook eller liknande skall undvikas i möjligaste mån för att undvika att uppgifterna kommer på avvägar. Inget bör hända även om uppgifterna skickas på liknande sätt, men man kan aldrig så noga veta!

Återbetalning av medlemsandelar

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej

Jag ville bara göra ett litet förtydligande angående återbetalningen av de pengar som föreningen hade kvar efter projektets slutförande.

Föreningens juridiska upplösning gjordes någon gång i månadsskiftet februari/mars. Det innebar att det var då som föreningen upphörde att existera som juridisk och ekonomisk person. Vi i styrelsen är med andra ord inte längre en styrelse, vi har inget som helst inflytande över ekonomin och kan heller inte fatta några beslut. Dock så inträder vid upplösningen en karantän på föreningen som varar i sex månader ifrån datumet för upplösningen. Under karantänstiden så är likvidatorn/advokaten ansvarig för att eventuella fordringar mot föreningen omhändertas och justeras. Efter de sex månadernas slut anses föreningens kvarvarande tillgångar vara säkerställda för att kunna återbetalas till medlemmarna.

Det här innebär att vi någon gång  i september kan emotse den utbetalning som advokaten gör till föreningens medlemmar. Den utbetalning som görs skall på något vis motsvara varje medlems procentuella andel i föreningen, vilket i sin tur avgörs av hur många anslutningar man faktiskt installerat/betalat för. Jag tror att principen är densamma som för vägsamfälligheter och liknande, men jag tror att vi får lita på att herr advokaten vet hur det fungerar.

Mer än detta vet vi inte just nu. September är vad vi anser är ett rimligt antagande för återbetalningen. Vi kommer senare i sommar att informera alla medlemmar om ett datum för insamling av bankuppgifter och liknande som kommer att behövas för utbetalningen. Den informationen kommer att dyka upp här och på Facebook, men antagligen INTE i TorsbyBladet då vi inte längre har någon föreningskassa att betala för annonsering.

En skön och trevlig sommar tillönskas alla (f.d.) medlemmar i Oleby NET Fiberförening!
//Johan Lind

Föreningens avveckling fortsätter

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej!

I vårt fortsatta arbete med att avveckla föreningen så har vi nu passerat en stor milstolpe. Under föregående vecka så skrevs de sista papperna på för att överlämna hela vår kanalisationsanläggning till Telia/Skanova. I och med detta så äger alltså inte föreningen de rör som vi grävt ner i backen för att skapa fibernätet i Oleby med omnejd. Själva fibern som ligger i rören har ju aldrig varit våra då Skanova, som blåste i fibern, gjorde detta utan kostnad för föreningen.

Enligt advokaten som sköter avvecklingen av föreningen så gick det inte heller att sänka styrelsemedlemmarnas anslutningsavgifter. Advokaten gav inga närmare anledningar utöver skattetekniska skäl. Detta ger vid hand att alla medlemmar, rakt av, kommer att få ca 600kr mer än vad som angavs vid årsmötet. Grova uppskattningar gav då en återbetalning om ca. 4000kr per medlem. Detta får alltså nu justeras upp till ca 4500-4600kr per medlem. Dock är beräkningarna för dem som har fler än en anslutning per sammanhängande fastighet fortfarande väldigt osäkra.

(Det finns dock ingenting som hindrar någon föreningsmedlem ifrån att, av egen fri vilja, donera valfri summa för styrelsens arbete med fibernätet i Oleby…)

Vidare så kommer vi framöver att hålla någon form av samling eller möte för att samla in den information vi behöver ha för att kunna betala tillbaka de pengar som föreningen har fått över i samband med fiberprojektet. Det vi kommer att behöva ha är respektive medlems bankkontonummer, vilket gör att vi helst vill sköta detta personligen istället för att be om uppgifterna via telefon, mail, sms eller liknande. Mer information kring detta borde dyka upp i Torsbybladet i god tid innan mötet.

Med vänliga hälsningar
//Styrelsen – Oleby NET

Nätverk i huset

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Inledning:

Ett hemmanätverk kan vara bra att ha av flera anledningar. Framför allt så är det lättare att ansluta alla de enheter man har till internet genom att ansluta dem till en s.k. router. Routern ser till att ditt nätverk skärmas av från internet via en ”brandvägg”. Detta ger ökat säkerhet samtidigt som alla enheterna innanför brandväggen kan kommunicera med varandra på ett sätt som inte är möjligt annars.  Förutom detta så kan även alla anslutna enheter ges åtkomst till skrivare eller filer som delats ut på exempelvis en dator i nätverket. Vill man så kan man skaffa en central server som kan hantera delning av filer och skrivare så att de kan användas av alla i nätverket.

Ett nätverk idag brukar oftast fungera enligt den s.k. stjärnmodellen. Det vill säga att man ifrån fiberkonvertern/ADSL-modemet/Routern kablar ut nätet till alla andra enheter i nätverket. Vill man så kan man med hjälp av en s.k. switch, grena ut ifrån en kabel så att man ifrån en anslutning i konvertern eller modemet kan ansluta långt fler enheter.

Man kan beskriva ett hemmanätverk ungefär som en trädkrona. Modemet eller fiberkonvertern blir trädets stam och alla andra enheter sitter på de grenar som utgår därifrån. Vill man bygga vidare på trädkonceptet så blir följaktligen trädets rotsystem en god representation av Internet, som egentligen är en uppförstoring av ditt egna hemnätverk med routrar och switchar som alltihop binds samman med fiberkabel till ett globalt nätverk.

Scheamatisk bild på hemmanätverk

Hemmanätverk/LAN

Läs mer → →

Extrastämma – November 2016

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Så kommer då äntligen en liten sammanfattning från den extra årsstämma som hölls i Oleby Folkets hus på söndagen den 20/11 2016.

Mötet inleddes i sedvanlig ordning med att stämmans ledamöter utsågs. Efter detta följde en kort sammanfattning kring varför vi kallat till denna extra stämma. I första hand så skulle stämman avhandla ärendet om föreningens nedläggning och likvidering. Stämman tillfrågades även om de ansåg att styrelsens arbete med projektering och anläggning av fibernätet skulle resultera i någon form av ekonomisk kompensation. Stämman röstade sålunda fram en reducerad medlemsavgift för styrelsemedlemmarna om 600kr per anslutning. Detta diskuterades och klubbades ganska snart, varpå en projektgenomgång och frågestund följde där vi i styrelsen berättade om projektets genomförande och hur det slutliga resultatet har blivit kontra de beräkningar vi hade gjort inför starten av projektet

Lite kort kan man säga att allt har gått över förväntan. Vi klubbade igenom projektstarten vid 150 anslutningar och har sedan dess arbetat oss upp till cirka 180, så föreningens ekonomi har varit god och vi har haft goda förutsättningar att genomföra anläggningsarbetet till en kostnad som väl underskrider den beräknade avgiften om 20000kr. Styrelsen kunde vid mötestillfället ge någon definitiv summa som föreningens medlemmar kommer att få tillbaka, men mellan tummen och pekfingret så handlar det om mellan 3500 och 4000 kronor. Osäkerheten består i första hand av att föreningen fortfarande inte har fått underlag för alla de utgifter som entreprenören haft i samband med samförläggning av kanalisation med andra entreprenörer.

En annan faktor som försvårar beräkningsarbetet är att alla medlemmar inte har lika stora andelar i föreningen på grund av att vissa har fler än en anslutning för vilka de betalt halva anslutningsavgiften per extra-anslutning. Dock så kommer advokaten som förrättar likvideringen att ta hänsyn till allt detta och utifrån vårt underlag beräkna någon form av andelsprocent som sedan kommer ligga till grund för hur stor återbetalningen för varje medlem blir.

När frågestunden var över förklarades stämman avslutad och deltagarna bjöds på kaffe med tilltugg.

Kallelse till sista(?) föreningsstämman

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla medlemmar!

Det är med visst vemod jag nu kallar Er till vår sista(?) föreningsstämma.

Den 20/11 klockan 17.00 i Oleby Folkets hus håller vi altså den sista och slutgiltiga föreningsstämman som i första hand  kommer att behandla föreningens likvidation. En likvidationsadvokat är utsedd och har blivit godkänd av Bolagsverket/Länsstyrelsen för uppgiften att lägga ner föreningen och fördela kvarvarande tillgångar till medlemmarna.

Likvidationsadvokaten kommer dock ej att närvara vid stämman, så eventuella frågor till denne är tvungna att ställas till styrelsen i god tid innan stämman så att vi i vår tur kan ställa frågan till advokaten. Vi kan heller inte den här gången ta upp frågor som inte finns med på dagordningen. Har du någon fråga eller fundering som på något vis kräver att stämman skall besluta i ärendet, så är det bra om vi har frågan tillhanda senast en vecka innan stämman, så att vi kan ta med den på dagordningen samt eventuellt rådfråga likvidatorn i de fall frågan rör dennes uppgift att lägga ned föreningen.

Frågor angående återbetalning av kvarvarande medel tror jag inte att någon förutom advokaten kommer att kunna svara på, och det först när alla föreningens avgifter och advokatarvoden är betalda. Problemen här består i att inte alla i föreningen har betalat lika stor insats. De medlemmar som har flera, intilliggande, fastigheter har ju betalat halva avgiften på anslutning två och, i vissa fall, tre. Detta ställer till det för oss i de beräkningar som skall göras för att allt skall bli helt rätt och även förhålla sig till våra stadgar.

Likvidationsadvokaten bör dock vara väl bevandrad i liknande ärenden då det ofta förekommer sådana fall i vägsamfälligheter och liknande föreningar där inte alla medlemmar har lika stor andel i föreningen. Vi hoppas dock givetvis att så snart som möjligt kunna meddela Er den summa som var och en kommer att få tillbaka på medlemsandelen, men det kommer med största sannolikhet inte att kunna meddelas under eller efter stämman.

//Styrelsen

Nyhetsuppdatering!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla Olebybor!

Nu har sommaren gått och vi har så smått börjat arbeta med det som är kvar efter det att Relacom nu, mer eller mindre, har färdigställt vårt fibernät. Arbetsmässigt så verkar det bara som att  några av våra kopplingsskåp behöver märkas upp med s.k. snökäppar för att inte råka illa ut när de täcks av snö, eller som i somras, gräs.

Den lilla malören där ett av våra skåp gravt vandaliserades under pågående banvallsröjning på Fryksdalsbanan kunde av reparatören ordnas upp på någon vecka efter det att skåpet mejats ner. Dock hade vi tur där då det skåpet är mer eller mindre en knutpunkt för alla fiberabonnenter i Oleby. Framöver kommer detta skåp att märkas ut ordentligt och en av våra medlemmar skall även försöka att hålla rent området från gräs och annat som kan orsaka störningar.

banvall_edited

Vidare så har vi börjat titta på fakturaunderlaget ifrån Relacom för arbetet med att byga vårt fibernät. Enligt våra första prognoser så ligger vi riktigt bra till för att få pengar tillbaka för våra anslutningar, men när och hur mycket det blir per medlem/anslutning kan vi inte svara på då detta ligger helt i händerna på den likvidationsadvokat som skall ordna med föreningens nedläggning. Med lite tur kommer vi att kunna redovisa en del siffror kring förläggningsarbetet och andra kostnader vid den extrastämma som kommer att hållas i samband med föreningens nedläggning samt eventuellt en kostnadskalkyl för varje abonnents anslutning. Extrastämman kommer att annonseras på sedvanligt vis när vi närmar oss tid för det mötet. Så vi i styrelsen kommer nu att jobba med att avsluta föreningens åtaganden gentemot Telia, Skanova samt Relacom för att så att säga ”bana väg” för den stundande nedläggningen.

Med vänliga hälsningar
//Styrelsen

Kort info från årsmötet

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Årsmötet hölls i sedvanlig ordning i Oleby Folkets hus på söndagen den 21/5 klockan 17.00.  Mötet öppnades och vi avhandlade snabbt de vanligaste punkterna på dagordningen. Sittande styrelse valdes om och årsredovisningen godkändes. Stämman röstade också igenom förslaget att lägga ner föreningen efter det att anläggningen avyttrats till Telia/Skanova. Likvidator utsågs av stämman och föreningen kommer sålunda att läggas ner i höst då allt arbete med dokumentation och liknande är färdigt, samt när vi i föreningen har hållit en extra årsstämma där vi slutgiltigt röstar om nedläggningen av föreningen.

I årsberättelsen gick vi även igenom vad som hänt sedan vår förra, extrainsatta årsstämma, och gav en snabb redovisning av de hållpunkter som projektet har passerat på väg mot ett färdigbyggt fibernät. Vi kunde även meddela stämman att vi nu har fått någon liten vink om vart budgeten kommer att hamna i förhållande till vår kassa. Relacom har givit oss skäl att tro att det antagligen kommer att bil pengar över efter att alla avgifter till Relacom och Telia/Skanova är färdigbetalda. Hur mycket vet vi inte ännu, men som det ser ut så kommer vi alltså inte behöva ta ut någon ytterligare medlemsandel. Bra tycker vi, och säkerligen även Ni!

Vad gäller projektets nuvarande status så kunde vi berätta att så gott som alla nu har fått sin fiber framdragen och den invändiga installationen färdigställd. Några stycken verkar dock vara kvar för installatörerna att beta av, och jag hoppas att Ni som fortfarande inväntar teknikerna så fort som möjligt hör av Er till antingen styrelsen@oleby.net eller ringer Tommy Persson på telefon 070-595 00 31, så skall vi se till att installationen av fibern kan genomföras så snart det alls är möjligt!

Alla frågor kring vad som hände och sades på årsmötet kan besvaras antingen via epostadressen ovan, eller via vår Facebook-grupp.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen – Oleby NET Fiberförening.

Föreningens Årsmöte 2016

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla föreningsmedlemmar!

Oleby NET fiberförening inbjuder härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte.

Årsmötet hålls i Oleby Folkets hus på söndagen den 22/5 2016, klockan 17.00

Årsmötet behandlar sedvanliga frågor och redovisningar och avslutas med en informations och frågestund där medlemmarna kan ställa frågor i ett öppet forum.

Föreningen bjuder som vanligt på kaffe med tilltugg!

Väl mött!
//Styrelsen