Oleby.NET

Styrelsen – Oleby NET EK


  • Per-Anders Nilsson (ordförande)

  • Tommy Persson (kassör)

  • Kjell Wimmerstedt (sekreterare)

  • Tony Holmberg

  • Fredrik Värmsjö

  • Pälle (Pär-Anders) Nilsson

  • Johan Lind (webmaster)

Denna styrelsen utsågs vid vårt första ordinarie årsmöte den 30/6 2013

Dokumentlista: