Nyheter

Förändrade bidragsnivåer

Enligt Cecilia Sjödén på kommunen så har Jordbruksverket beslutat att ändra bidragsnivåerna. Detta eftersom EURO-kursen har förändrats. Så nu är anläggningsbidraget på max 1,6MKR istället för de tidigare 1,8MKR Detta innebär att totalentreprenaden inte får överstiga 3,2MKR.

Detta får givetvis till följd att vår upphandling riskerar att hamna farligt nära denna övre gräns. Skulle vår arbetskostnaden för vår projektering överstiga 3.2MKR, så kan vi tvingas att dela fiberföreingen i två delar (en nordlig och en sydlig) för att på så sätt komma runt den här begränsningen.

Enligt Cecilia så skall vi fortsätta att projektera för hela området för att se vad totalkostnaden blir, så får vi senare ta tag i de följder som kan tänkas bli aktuella.