Warning: Use of undefined constant blog_title - assumed 'blog_title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 27 Nyheter

Warning: Use of undefined constant blog_tagline - assumed 'blog_tagline' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/includes/page-title.php on line 28

Extrastämma – November 2016

Så kommer då äntligen en liten sammanfattning från den extra årsstämma som hölls i Oleby Folkets hus på söndagen den 20/11 2016.

Mötet inleddes i sedvanlig ordning med att stämmans ledamöter utsågs. Efter detta följde en kort sammanfattning kring varför vi kallat till denna extra stämma. I första hand så skulle stämman avhandla ärendet om föreningens nedläggning och likvidering. Stämman tillfrågades även om de ansåg att styrelsens arbete med projektering och anläggning av fibernätet skulle resultera i någon form av ekonomisk kompensation. Stämman röstade sålunda fram en reducerad medlemsavgift för styrelsemedlemmarna om 600kr per anslutning. Detta diskuterades och klubbades ganska snart, varpå en projektgenomgång och frågestund följde där vi i styrelsen berättade om projektets genomförande och hur det slutliga resultatet har blivit kontra de beräkningar vi hade gjort inför starten av projektet

Lite kort kan man säga att allt har gått över förväntan. Vi klubbade igenom projektstarten vid 150 anslutningar och har sedan dess arbetat oss upp till cirka 180, så föreningens ekonomi har varit god och vi har haft goda förutsättningar att genomföra anläggningsarbetet till en kostnad som väl underskrider den beräknade avgiften om 20000kr. Styrelsen kunde vid mötestillfället ge någon definitiv summa som föreningens medlemmar kommer att få tillbaka, men mellan tummen och pekfingret så handlar det om mellan 3500 och 4000 kronor. Osäkerheten består i första hand av att föreningen fortfarande inte har fått underlag för alla de utgifter som entreprenören haft i samband med samförläggning av kanalisation med andra entreprenörer.

En annan faktor som försvårar beräkningsarbetet är att alla medlemmar inte har lika stora andelar i föreningen på grund av att vissa har fler än en anslutning för vilka de betalt halva anslutningsavgiften per extra-anslutning. Dock så kommer advokaten som förrättar likvideringen att ta hänsyn till allt detta och utifrån vårt underlag beräkna någon form av andelsprocent som sedan kommer ligga till grund för hur stor återbetalningen för varje medlem blir.

När frågestunden var över förklarades stämman avslutad och deltagarna bjöds på kaffe med tilltugg.

Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/single.php on line 29