404 Template

Archives

Nyhetsbrev

Nu gräver vi igen!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19
Grävskoporna är tillbaka!

Nu är grävskoporna tillbaka och de har börjat gräva lite smått kring hängbron. Som ni säkert har sett så behöver vi staka ut den väg som fibern skall ta så att de som gräver lättare kan se vart det är OK att gå fram. Vi försöker även att på de här stolparna, när det behövs, meddela gräv-teamet om vad som finns i backen under/framför dem. Därför så vore det bra om ni började fundera på vart på tomten som ni har alla oregistrerade kablar såsom avlopp inomgårds-el, eller värmekanalisationer. Huvud-el och telefon kommer att märkas ut av entreprenörens folk med röd respektive orange sprayfärg och markeringar, men det ni behöver tänka på är alltså allt det övriga som finns nergrävt.

Så om ni ser oss ute med stakningskäppar och sådant, så kom ut och prata med oss! Vi kommer nog att göra misstag, men jag hoppas att ni har överseende med detta. Vårt mål är alltid att försöka göra så rätt vi kan, men vi är bara människor och även vi gör fel ibland. Tveka inte att kontakta oss med frågor eller funderingar. Ju tidigare vi får reda på att något är fel, ju mer tid har vi på oss att lösa det innan det är försent eller kräver kostsamma åtgärder att lösa.

Om någon av er känner att ni har kunskap och kompetens som vi kan ha nytta av i vår arbete med att leda fram fibern och har tid över och hjälpa oss, så hör gärna av er till någon i styrelsen!.

Mvh Ordförande Oleby.net, Per-Anders Nilsson

När grävmaskinerna kommer kan det vara för sent!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Vi har kommit en bit på väg nu! Slangen från telestationen inne i Torsby fram till vår överlämningspunkt på Olebysidan är nu färdig. Relacom har även börjat lasta av material vid busshållplatsen vid gamla Konsum, så en del av arbetet med att förlägga fibern kommer att kunna startas upp redan nu medan andra delar av arbetet kommer att göras lite senare under hösten.

Nedan följer några frågeställningar som är aktuella i den innevarande fasen av arbetet. Viktigast av allt är att fråga sig själv huruvida man är införstådd med vad det innebär att inte ansluta sin fastighet nu. För billigare än så här kommer det inte att bli inom överskådlig framtid. För när grävskoporna har kommit är det med största sannolikhet försent med god marginal att ändra sig! Och känner man att man vill ”vänta och se”, så kan väntan på ytterligare anslutningar i Oleby med omnejd bli både lång och kostsam.

Fråga 1: När är det för sent att ansluta sig till och skaffa fiber genom OlebyNet?

För vissa fastighetsägare är det för sent redan nu. De områden där Relacom väljer att gräva redan nu och där samförläggning görs med Utterbyn och andra grävarbeten görs. Vi har nu drivit det här projektet i snart 3år, så det finns ett visst eget ansvar om man nu inte längre kan komma med i ett första skede.

Dock kan man alltid fråga oss! I den mån vi har tid och möjlighet så kommer vi givetvis att titta på och undersöka förutsättningarna för nya intressenter, men vi kommer att prioritera de befintliga medlemmarnas intresse först.

Fråga 2: Kan jag ansluta mig via Telia/Skanova senare ?

Ja, Skanova tar in anmälningar från fiberföreningar 2ggr per år. Hur det är med privatpersoner vet vi inte. Men det går att anmäla sig inne i Torsby samhälle, men ingen har fått någon ny anslutning inkopplad än sedan fibernätet togs i drift under 2014.

Fråga 3: Hur lång tid kommer det ta att få fiber om jag ansluter mig senare med Telia/Skanova?

Telia/Skanova kommer samla ihop ett visst antal intresserade inom ett visst område innan de skickar ut grävskopor, fiber-blåsare och installatörer. När de väl fått ihop tillräckligt många intressenter så sätter de igång. Har man tur kan det i bästa fall ta ett år. I värsta fall får de aldrig ihop tillräckligt många intresserade för att det ska vara en lönsam investering. Då kommer man gissningsvis aldrig att kunna få fiber installerad i sin fastighet. Det är med andra ord en chansning med väldigt dåliga odds att vänta till ett senare tillfälle att ansluta sig.

Fråga 4: Varför är då Oleby.NET det bästa alternativet?

Fiberföreningen Oleby.NET har inget som helst vinstsyfte. Vi har heller inga aktieägare som kräver avkastning och lönsamhet. Ingen boende i Oleby med omnejd kommer någonsin kunna få en fiberanslutning så pass snabbt eller till ett så rimligt pris som det vi kan erbjuda i dagsläget! Detta då vi slår ut den kostnad som entreprenören vill ha för hela arbetet för fibernätet på alla föreningens medlemmar.

Vi gör inga påslag eller tar ut några extra avgifter för det ena eller det andra utan delar rakt av kostanden mellan medlemmarna. Vill man ha en anslutning efter det att vårt nät är färdigt så kommer detta att bli en kostnad baserad på Telia/Skanovas utgifter gentemot entreprenör och för projektering samt ett påslag för den marginal som krävs för att deras utgift för arbetet skall vara lönsam.

Vi gissar att kostnaden för en ny anslutning efter projektets slut kommer vara börja någonstans runt 40’000kr (ej inräknat extra grävning till närmaste kopplingspunkt). Detta förutsatt att det finns ledig fiberkabel ifrån huvudstation.

 

Ha en fortsatt trevlig höst önskar.

Per-Anders Nilsson Ordförande i OlebyNet.

Nu börjar vi så smått att gräva!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Grävstart!

Från och med nästa vecka, vecka 34, så kommer grävningsarbetena att börja i vårt område. Till att börja med så är det arbeten ifrån kommunikationscentralen inne i Torsby och över (läs under) sjön till själva Oleby som är aktuellt. Lite senare, kanske kring vecka 38, så kommer grävarbetena att starta ordentligt och då kommer i första hand den norra delen av området kring Kälksjön och bortåt Spökslottet att vara först ut.

Entreprenören vi kommer att använda oss av kommer att bli Relacom. Det är samma entreprenör som de använde sig av i Utterbyn och det kommer att bli samma grävarteam som kommer att utföra arbete. Vi hoppas givetvis att de kommer att vara lika snabba och noggranna som de var i Utterbyn, så att vi undviker onödiga och eventuellt kostsamma felgrävningar. Se översiktskartan nedan för vart , ungefär, vi börjar.

Grävområde 1
område_1_norra

Markavtal

För att arbetet med att gräva ner fibern i vårat område skall kunna gå så snabbt och så smidigt som möjligt så behöver vi få in markavtal ifrån alla dem som . I huvudsak så gäller det de markavtal som kommer att användas för lantmäteriets kartor och register. I första hand gäller dock detta de som idag INTE är medlemmar i föreningen och som har tecknat avtal, men även medlemmar kommer framöver att behöva skriva på ett sådant markupplåtelseavtal.

Gårdsinstallationer

För det andra så är det väldigt viktigt att alla ni som skrivit på avtal för fiber börjar att fundera på vad ni har för kablar och slangar eller rör som ligger nedgrävda på er tomt. Det kan röra sig om inomgårdsel, jordvärmelednignar, vattenledningar, telefonkablar, avlopp och liknande. Främst är det viktigt att ha koll på de kablar som berörs av fiberinstallationen och som ligger nedgrävda efter den väg som fibern kommer att ta ifrån huvudkanalisationen utanför tomten och in till huset. Grävningen inne på tomtmark hoppas vi givetvis blir så kort som möjligt och att vi slipper gräva runt äppelträd och vinbärsbuskar. Tänk på detta när ni märker ut vart på huset ni vill att fibern skall dras in. Ju kortare väg vi gräver desto mindre åverkan på tomten och desto billigare blir vårt projekt!

Som ett litet tips för att hålla nere skadorna på tomten samt kostnaderna för projektet så kan man göra som följande. På markeringslappen där man märker ut vart på fastigheten man vill ha genomföringen av fiberkabeln, så kan man även passa på att ange att man vill ha X antal meter slang utöver det som går åt för att dra in kabeln i huset. Då kan man som markägare själv ombesörja nedgrävning av slangen till ett mer fördelaktigt ställe på fastigheten utan att grävaren skadar gräsmatta eller annat på tomten. Dessutom kanske man får sin fiberutrustning monterad på ett mer fördelaktigt ställe inne i fastigheten.

Filer för utskrift

För de av er som har tillgång till skrivare hemmavid så finns här nedanför en lista över de avtal och checklistor som är aktuella i nuläget. Tänk på att filerna endast är tillgängliga i pdf-format, så du behöver ha Acrobat Reader installerat för att kunna öppna dem.

 1. Markupplåtelseavtal till Lantmäteriet
 2. Checklista för gårdsinstallationer
 3. Markeringslapp för fibergenomgång i fastighet

 

Semestertider

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Här kommer lite information kring fiberprojektet så här i semestertider.

Utterbyn blev klara med sin grävning i lite väl god tid i förhållande till vad som från början var planerat, så entreprenören har valt att ta ett annat jobb innan de kan komma till oss här i Oleby. Detta är givetvis tråkigt, men inte mycket vi kan gör något åt då även deras tid är begränsad. Vad vi muntligen fått veta är att de skall kunna komma igång med grävningen här i Oleby någon gång i september. Tråkigt, men allt går tyvärr inte alltid som planerat.

Enligt Relacom så kommer blåsning att kunna ske i december/januari om vädret och tjälen tillåter. Så tyvärr ser det inte ut som vi ska hinna med någon inkoppling under 2015, utan det blir först i början på nästa år…

Jag vill även påminna om betalningsplanen!

Jag har kontrollerat saldot på bankkontot och en grov uppskattning ger att ungefär 140 hushåll har betalat in den första av de tre delar som anslutningsavgiften utgörs av. Betalningsplanen, som även finns angiven på din kopia av anslutningsavtalet, ser ut som följer:

 • 2015-07-01 8000kr
 • 2015-09-01 8000kr
 • 2015-10-01 4000kr

Det är viktigt att du anger din fastighetsbeteckning vid inbetalningen! Detta underlättar då vi skall registrera betalningarna så att vi vet vilka fastigheter som har betalat för sig.

Som avslutning vill jag även önska alla en trevlig semester/sommar!
//Per-Anders Nilsson Ordförande i OlebyNet.

Årsmötet den 31/5 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

 

På föreningens årsmöte som hölls i folkets hus i Oleby denna söndag så dök det upp ca 35st medlemmar allt som allt. Detta gav ett gott underlag för ett brett förnyat förtroende för den sittande styrelsen.

Innan mötet hade vi kommit upp i 149 påskriva anslutningsavtal, och i samband med mötet så blev ytterligare 5 stycken avtal påskrivna, så nu är vi uppe i 154 stycken inlämnade avtal sammanlagt! Vi har satt sista dag för avtal till den första 1 juni, så det finns fortfarande lite tid kvar (beroende på när du läser detta) att skriva på ditt anslutningsavtal om du av någon anledning inte ännu gjort det.

Vi har några intresserade som inte kunna lämna in sina avtal ännu på grund av olika orsaker, men dessa har en giltig orsak och kommer i och med detta att kunna lämnas in senare. Vi har inte räknat in dessa i dom 154 avtal vi redan har. Ni är inte bortglömda!

I samband med att målet om 150 påskrivna avtal är uppnått så går vi i styrelsen nu vidare i projektet. Vi kommer i dagarna att uppsöka entreprenören för kontraktsskrivning och en (förhoppningsvis) skyndsam projektering så att vi så snart som möjligt kan få en klar bild av vart fibern kommer att dras fram.

Mötet innehöll annars sådant som ett årsmöte brukar innehålla. Sittande styrelse omvaldes ännu ett år och stämman beslutade även att inga ytterligare medlemsavgifter, utöver de ursprungliga 200kr som betalats in redan, ska behöva betalas av medlemmarna.

En glad 90åring, Bengt Gillstedt, medverkade på mötet och skrev under det 154’e avtalet efter en kortare genomgång av fibertekniken som sådan samt det avtal som i samband med detta var aktuellt. Mötet avslutades sedan med lite kaffe och fika samt sedvanligt småprat efteråt.

Tack kära Oleby-bor för god uppslutning och trevligt möte.

Med vänliga hälsningar
//Per-Anders Nilsson – Ordförande, OlebyNet.

 

Nyhetsbrev – Maj

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Som de flesta kanske har sett så börjar det röra på sig i föreningen. Vi håller just nu på att samla in de avtal vi behöver för att kunna skriva kontrakt med entreprenören och har hittills fåt in ca 70 av de 150 avtal som vi (minst) behöver för att kunna göra detta.

För dem som inte ännu skrivit under något avtal, men som vet att de skall göra detta så snart som möjligt, så kommer vi att finnas vid busshållplatsen vid gamla Konsum/ICA-parkeringen i Oleby under nedanstående tider för att hjälpa till med detta på ett så enkelt sätt som möjligt. För det som ännu inte är medlemmar i föreningen så kommer vi även att kunna hjälpa till med detta.

 • Torsdagen den 21/5 Klockan 18.00 – 20.00
 • Söndagen den 24/5 Klockan 18.00 – 20.00

Det kan även hända att vi står vid gamla parkeringen vid andra tidpunkter utöver dessa, så håll utkik efter fåra skyltar eller kolla i vår Facebook-grupp efter oss och var beredd med bromsen! Det kommer givetvis även gå att skriva på avtal i samband med föreningens årsmöte, den 31/5 klockan 17.00, men det går både lättare och snabbare för oss om så många som möjligt lämnar in så tidigt de kan! Allra sista inlämningsdag för fiberavtal är satt till den 1/6.

Alla styrelsemedlemmar har även avtal hemmavid som kan delas ut till dem som inte kan skriva ut själva, men då avtalen skall kontrasigneras av en styrelsemedlem så har vi valt att inte lägga ut avtalen i era brevlådor. Dels för att spara på träden och dels för att spara på styrelsemedlemmarnas tid. För dem som vill och har möjlighet så finns anslutningsavtal att skriva ut här på hemsidan. Kom då ihåg att skriva ut och skriva under två exemplar av avtalet så får du tillbaka det ena exemplaret underskrivet.

Som vanligt går det alltid bra att kontakta någon i styrelsen om det finns några frågor eller funderingar. Telefon, Facebook eller e-post går bra vilket som.

//Per-Anders Nilsson – Ordförande

Från extrastämman 3/5 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Söndagen den 4 Maj höll Oleby NET extrastämma.

Var vill börja att tacka alla som dök upp på mötet, det var roligt att så många kunde komma!

Mötet började med att styrelsen informerade om att vi inte är berättiga till bidrag längre eftersom vi räknas som ett samhälle med över 200 invånare. Enligt PTS så är det då lönsamt för kommersiella aktörer och bygga fiber. Vi håller inte riktigt med i detta och då  vi frågade Skanova när de byggde fiber i Torsby centrum så sade de att det inte var ekonomiskt intresserat för dom just då.

Vi tror att denna regel kommer ändras, alternativt att vi får dispens så småningom. Vi tror dock att det kommer ta lång tid, kanske ett till tre år, och när vi så småningom får okej, så är risken stor att bidragspengarna är slut eller att vi hamnar längst ner i nån prioriterings lista och blir utan pengar ändå.

Hur mycket kostar det att bygga utan bidrag undrar ni. En väldigt grov uppskattning hamnar runt 40’000kr per anslutning allt som allt. Detta är ju inget alternativ som vi tycker är rimligt, men vi har sett en liten öppning och det är att Skanova tillåter oss att anlägga fibern via byalagsmodellen, där Skanvoa helt står för fiber och blåsning. Enligt våra beräkningar utgör detta ungefär halva den totala projektkostnaden. Så lite granna beroende på på hur många som vill ansluta sig hamnar vi någonstans runt 20’000kr per anslutning.

Grafen anger kostnad per anslutning vid några exempelantal.

Bild2

Efter informationsgenomgången kom vi till nästa steg på dagordningen; att medlemmarna skulle få avgöra om vi ska dra projektet vidare eller inte. resultatet för omröstningen blev så här:

 • Gå vidare: 61
 • Blank: 1
 • Avsluta projekt: 0

Styrelsen hade som förslag att minst 150st medlemmar ska teckna anslutningsavtal för att föreningen skall gå vidare och skriva kontrakt med Skanova och entreprenör. Detta accepterades av stämman. Stämman kom också fram till att sista datum att teckna anslutningsavtal är satt till 1 Juni.

Möjlighet att teckna anslutningsavtal fanns på mötet, men då alla medlemmar inte var där så finns avtal och markupplåtelseavtal tillgängliga här nedanför att skriva ut själv. Fyll sedan i och skriv under avtalen i två exemplar. Behåll det ena själv och lämna det andra till närmaste styrelsemedlem!

Har du inte tillgång till skrivare så kontakta någon i styrelsen så ordnar vi så att ni får ett avtal.

Per-Anders Nilsson Ordförande i OlebyNet.

Inför extrastämman den 3/5 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Allmän information:

Då vi nu i helgen, den 3/5 2015, kommer att hålla en extra medlemsstämma och omröstning rörande projektets fortsättning så tänkte jag dela med mig av några av de omständigheter som råder kring detta.

Till att börja med så kommer fiberprojektet inte att vara berättigat till några EU-bidrag över huvud taget. Åtminstone inte som det ser ut i nuläget. Mer information kring varför vi inte kan söka några bidrag kommer att göras tillgängligt via en länk här nedanför, finns det ännu ingen länk så dyker den strax upp.

På stämman kommer vi även att informera om de avtal som kommer att behövas skrivas på av varje fastighet. För varje medlemsfastighets räkning så är det två avtal som kommer att behöva skrivas under;

 • Anslutningsavtal – Avtal där medlemmen förbinder sig att installera en fiberanslutning i fastigheten.
 • Markupplåtelseavtal – Avtal där medlemmen upplåter åt entreprenören att förlägga nödvändig kanalisation på fastighetens mark. Det här avtalet kommer även att behöva skrivas under av icke-medlemmar där entreprenören behöver komma fram med kanalisation för stamnät.

Omröstnignen:

Vidare så har vi gjort färdigt dagordningen för mötet som även den finns att hitta här nedanför. Då alla medlemmar givetvis har rösträtt på stämman så är det bra om ni känner till förutsättningarna för själva förfarandet kring detta:

Två omröstningar kommer att genomföras (omröstning angående projektets genomförande och en omröstning för lägsta antal underskrifter innan projektstart).

Alla medlemsfastigheter kommer att få varsitt röstkort (här gäller alltså en röst per fastighet).

När röstkortet delas ut kommer medlemmen att bockas av i röstlängden/medlemslistan.

Röstkortet fungerar både som röstkort vid handuppräckning samt vid omröstning via röstinlämning med ett ja/nej-alternativ.

Omröstning via inlämning kommer att vara helt anonym och inget namn skall därför skrivas på röstkortet!

Justeringsmän/rösträknare kommer att utses enligt dagordning.

 

Dokument:

Oleby – Vi har ett ANBUD!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla medlemmar och Olebybor.

Det har varit tyst ett tag från oss men detta beror främst på att vi har väntat på svar angående två offertförfrågningar vi gjort. Vi gissar på att det har tagit lite längre tid för entreprenörerna att komma fram till något då varken de eller vi ännu är helt säkra på hur det nya landsbygdsstödet kan komma att se ut, och vad varje upphandling skall innehålla.

Nu har vi alltså fått svar på den ena förfrågan vilket känns positivt. Vi har nu lite siffror att titta på och ta ställning till. Vi i styrelsen skall först titta igenom offerten och sen diskutera den tillsammans med entreprenören för att reda ut alla begrepp ordentligt.

När det gäller ansökan till Länsstyrelsen för själva bidragsdelen så har de nu flyttat fram datum från maj till juni, vilket jag gissar betyder i augusti i praktiken med tanke på semester och sommar o.s.v. Allt hopp är ändå inte ute vad gäller bidrag ELLER en någorlunda tidig projektstart trots detta, men vi kommer att presentera mer information om detta lite senare när vi vet mer.

MVH
//Per-Anders Nilsson, ordförande Oleby net EF.

Höstnyheter

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Jag får börja med att tacka alla trevliga människor som vi möte under valdagen då vi stod vid Folkets hus och informerade om planerna för fiber i Oleby.

Vi har ökat på antalet betalande medlemmar till 159st. Det känns som ett mycket mer positivt och trevligt läge än vad det var för några månader sedan när vi i styrelsen satt och tittade på en avsevärt kortare lista och funderade på om intresset för fiber verkligen inte var större än så i Oleby.

Det har kommit nya pengar från EU till fibersatsning i Sverige. Men byråkraterna vill ju inte bli utan jobb, så det är diger lista på ändringar som de infört. Det mesta är positivt, nackdelen är dock att det blir en massa nya saker och sätta sig in i och som i många avseenden ändrar på hela spelreglerna för fibersatsningar på landsbygden.

Bidragsdelens storlek kan regleras av de olika länstyrelserna, men värmland valde 50% som det var innan. Vi har alltså möjlighet att få bidrag med 50%, men nu kan det vara så att det utöver arbetskostnad även ingår viss del av material såsom fiberkabel och kanalisation. Det kommer vi informera om senare om och när det blir aktuellt.

En stor del av ändringarna för bidragen gjordes för att öka konkurrensen för fiberbyggnationer. Detta för att inte Telia/Skanova ska få något som liknar en monpolställning. Visst är det en god tanke, men vi känner i dagens läge inte till någon annan partner i Torsby att jobba mot.

Jag kan prata om de nya reglerna hur länge som helst. Men väljer och avstå, de som är intresserade får följa länken nedan.

För den som är intresserad kan kolla in hela artikeln på  jordbruksverkets hemsida via följande -LÄNK-

Mvh Per-Anders Nilsson, Ordförande OlebyNet EF