404 Template

Archives

Nyhetsbrev

Nu är det slut…

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Nu är fiberföreningens saga slutligen all. Det sista beslutet togs på den sista extrastämman där ett 60-tal medlemmar slutit upp för att ge sitt sista bifall till föreningens nedläggning. Nu skall vår likvidationsadvokat skicka in protokollet ifrån stämman till bolagsverket med lite andra uppgifter. Efter det så finns inte längre Oleby NET Fiberförening Ek. längre kvar. Det känns lite tomt egentligen, fastän vi inte gjort något egentligt jobb på nära nog ett år nu.

Advokaten Per-Olov Dungel, som tidigare bott i Oleby, gjorde under stämman även en kort revisionsberättelse där föreningens utgifter och tillgångar redovisades efter ordning. Då alla kvarvarande fordringar betalats så är varje medlems kvarvarande andel värd ca 4700kr. Det innebär att vi i Oleby har byggt ett fibernät i egen regi och utan bidrag för ca 15300kr per medlem. Det är inte så illa pinkat när man tänker på det!

Så fort vi i f.d. styrelsen fått in alla medlemmars bankuppgifter så kommer vi så fort som möjligt att genomföra utbetalningarna till alla dem som en gång betalade in avgiften till föreningen. Som finns beskrivet i våra stadgar så tillfaller alla kvarvarande tillgångar dem som varit medlem i föreningen. Så har man köpt en fiberutbyggd fastighet i Oleby och inte överlåtit medlemskapet i föreningen i samband med detta så tillfaller föreningsandelen den föregående ägaren/medlemmen av fastigheten. Enda undantaget är i de fall som fastigheten gått i arv då medlemsandelen betalas ut till dödsboet.

Till sist så vill vi i föreningen i yttersta välmening bara klargöra att om man vill visa sin uppskattning för det arbete som er före detta styrelse lagt ner för att förverkliga drömmen om fiber till alla fastigheter i Oleby så kan man göra detta genom att Swisha valfritt belopp till 070-2575453 (Johan Lind) så kommer vi att dela broderligt på pengarna som kommer in. Nedan finns en snabbkod som man kan skanna med sin Swish-app för att underlätta överföringen. Vill eller kan man inte använda Swish, så går det bra att ringa eller skicka ett SMS till telefonnumret ovan, så skickar jag ett bankkontonummer med vilket man kan sätta in valfritt belopp via sin bank eller internettjänst. Oavsett vilken typ av överföring ni gör så märk den med ”Oleby Fiber” eller liknande, så blir det lite lättare att hålla reda på det hela.

Med detta så ber i f.d. styrelsen att få tacka för oss. Det har varit en ära och ett privilegium att ha fått förtroendet av alla er medlemmar att planera och genomföra byggandet av vårt fibernätver under de år som har gått sedan starten!

Vänligen
//Styrelsen, genom Johan Lind

 

Återbetalning av medlemsandelar

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej

Jag ville bara göra ett litet förtydligande angående återbetalningen av de pengar som föreningen hade kvar efter projektets slutförande.

Föreningens juridiska upplösning gjordes någon gång i månadsskiftet februari/mars. Det innebar att det var då som föreningen upphörde att existera som juridisk och ekonomisk person. Vi i styrelsen är med andra ord inte längre en styrelse, vi har inget som helst inflytande över ekonomin och kan heller inte fatta några beslut. Dock så inträder vid upplösningen en karantän på föreningen som varar i sex månader ifrån datumet för upplösningen. Under karantänstiden så är likvidatorn/advokaten ansvarig för att eventuella fordringar mot föreningen omhändertas och justeras. Efter de sex månadernas slut anses föreningens kvarvarande tillgångar vara säkerställda för att kunna återbetalas till medlemmarna.

Det här innebär att vi någon gång  i september kan emotse den utbetalning som advokaten gör till föreningens medlemmar. Den utbetalning som görs skall på något vis motsvara varje medlems procentuella andel i föreningen, vilket i sin tur avgörs av hur många anslutningar man faktiskt installerat/betalat för. Jag tror att principen är densamma som för vägsamfälligheter och liknande, men jag tror att vi får lita på att herr advokaten vet hur det fungerar.

Mer än detta vet vi inte just nu. September är vad vi anser är ett rimligt antagande för återbetalningen. Vi kommer senare i sommar att informera alla medlemmar om ett datum för insamling av bankuppgifter och liknande som kommer att behövas för utbetalningen. Den informationen kommer att dyka upp här och på Facebook, men antagligen INTE i TorsbyBladet då vi inte längre har någon föreningskassa att betala för annonsering.

En skön och trevlig sommar tillönskas alla (f.d.) medlemmar i Oleby NET Fiberförening!
//Johan Lind

Föreningens avveckling fortsätter

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej!

I vårt fortsatta arbete med att avveckla föreningen så har vi nu passerat en stor milstolpe. Under föregående vecka så skrevs de sista papperna på för att överlämna hela vår kanalisationsanläggning till Telia/Skanova. I och med detta så äger alltså inte föreningen de rör som vi grävt ner i backen för att skapa fibernätet i Oleby med omnejd. Själva fibern som ligger i rören har ju aldrig varit våra då Skanova, som blåste i fibern, gjorde detta utan kostnad för föreningen.

Enligt advokaten som sköter avvecklingen av föreningen så gick det inte heller att sänka styrelsemedlemmarnas anslutningsavgifter. Advokaten gav inga närmare anledningar utöver skattetekniska skäl. Detta ger vid hand att alla medlemmar, rakt av, kommer att få ca 600kr mer än vad som angavs vid årsmötet. Grova uppskattningar gav då en återbetalning om ca. 4000kr per medlem. Detta får alltså nu justeras upp till ca 4500-4600kr per medlem. Dock är beräkningarna för dem som har fler än en anslutning per sammanhängande fastighet fortfarande väldigt osäkra.

(Det finns dock ingenting som hindrar någon föreningsmedlem ifrån att, av egen fri vilja, donera valfri summa för styrelsens arbete med fibernätet i Oleby…)

Vidare så kommer vi framöver att hålla någon form av samling eller möte för att samla in den information vi behöver ha för att kunna betala tillbaka de pengar som föreningen har fått över i samband med fiberprojektet. Det vi kommer att behöva ha är respektive medlems bankkontonummer, vilket gör att vi helst vill sköta detta personligen istället för att be om uppgifterna via telefon, mail, sms eller liknande. Mer information kring detta borde dyka upp i Torsbybladet i god tid innan mötet.

Med vänliga hälsningar
//Styrelsen – Oleby NET

Extrastämma – November 2016

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Så kommer då äntligen en liten sammanfattning från den extra årsstämma som hölls i Oleby Folkets hus på söndagen den 20/11 2016.

Mötet inleddes i sedvanlig ordning med att stämmans ledamöter utsågs. Efter detta följde en kort sammanfattning kring varför vi kallat till denna extra stämma. I första hand så skulle stämman avhandla ärendet om föreningens nedläggning och likvidering. Stämman tillfrågades även om de ansåg att styrelsens arbete med projektering och anläggning av fibernätet skulle resultera i någon form av ekonomisk kompensation. Stämman röstade sålunda fram en reducerad medlemsavgift för styrelsemedlemmarna om 600kr per anslutning. Detta diskuterades och klubbades ganska snart, varpå en projektgenomgång och frågestund följde där vi i styrelsen berättade om projektets genomförande och hur det slutliga resultatet har blivit kontra de beräkningar vi hade gjort inför starten av projektet

Lite kort kan man säga att allt har gått över förväntan. Vi klubbade igenom projektstarten vid 150 anslutningar och har sedan dess arbetat oss upp till cirka 180, så föreningens ekonomi har varit god och vi har haft goda förutsättningar att genomföra anläggningsarbetet till en kostnad som väl underskrider den beräknade avgiften om 20000kr. Styrelsen kunde vid mötestillfället ge någon definitiv summa som föreningens medlemmar kommer att få tillbaka, men mellan tummen och pekfingret så handlar det om mellan 3500 och 4000 kronor. Osäkerheten består i första hand av att föreningen fortfarande inte har fått underlag för alla de utgifter som entreprenören haft i samband med samförläggning av kanalisation med andra entreprenörer.

En annan faktor som försvårar beräkningsarbetet är att alla medlemmar inte har lika stora andelar i föreningen på grund av att vissa har fler än en anslutning för vilka de betalt halva anslutningsavgiften per extra-anslutning. Dock så kommer advokaten som förrättar likvideringen att ta hänsyn till allt detta och utifrån vårt underlag beräkna någon form av andelsprocent som sedan kommer ligga till grund för hur stor återbetalningen för varje medlem blir.

När frågestunden var över förklarades stämman avslutad och deltagarna bjöds på kaffe med tilltugg.

Nyhetsuppdatering!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla Olebybor!

Nu har sommaren gått och vi har så smått börjat arbeta med det som är kvar efter det att Relacom nu, mer eller mindre, har färdigställt vårt fibernät. Arbetsmässigt så verkar det bara som att  några av våra kopplingsskåp behöver märkas upp med s.k. snökäppar för att inte råka illa ut när de täcks av snö, eller som i somras, gräs.

Den lilla malören där ett av våra skåp gravt vandaliserades under pågående banvallsröjning på Fryksdalsbanan kunde av reparatören ordnas upp på någon vecka efter det att skåpet mejats ner. Dock hade vi tur där då det skåpet är mer eller mindre en knutpunkt för alla fiberabonnenter i Oleby. Framöver kommer detta skåp att märkas ut ordentligt och en av våra medlemmar skall även försöka att hålla rent området från gräs och annat som kan orsaka störningar.

banvall_edited

Vidare så har vi börjat titta på fakturaunderlaget ifrån Relacom för arbetet med att byga vårt fibernät. Enligt våra första prognoser så ligger vi riktigt bra till för att få pengar tillbaka för våra anslutningar, men när och hur mycket det blir per medlem/anslutning kan vi inte svara på då detta ligger helt i händerna på den likvidationsadvokat som skall ordna med föreningens nedläggning. Med lite tur kommer vi att kunna redovisa en del siffror kring förläggningsarbetet och andra kostnader vid den extrastämma som kommer att hållas i samband med föreningens nedläggning samt eventuellt en kostnadskalkyl för varje abonnents anslutning. Extrastämman kommer att annonseras på sedvanligt vis när vi närmar oss tid för det mötet. Så vi i styrelsen kommer nu att jobba med att avsluta föreningens åtaganden gentemot Telia, Skanova samt Relacom för att så att säga ”bana väg” för den stundande nedläggningen.

Med vänliga hälsningar
//Styrelsen

Kort info från årsmötet

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Årsmötet hölls i sedvanlig ordning i Oleby Folkets hus på söndagen den 21/5 klockan 17.00.  Mötet öppnades och vi avhandlade snabbt de vanligaste punkterna på dagordningen. Sittande styrelse valdes om och årsredovisningen godkändes. Stämman röstade också igenom förslaget att lägga ner föreningen efter det att anläggningen avyttrats till Telia/Skanova. Likvidator utsågs av stämman och föreningen kommer sålunda att läggas ner i höst då allt arbete med dokumentation och liknande är färdigt, samt när vi i föreningen har hållit en extra årsstämma där vi slutgiltigt röstar om nedläggningen av föreningen.

I årsberättelsen gick vi även igenom vad som hänt sedan vår förra, extrainsatta årsstämma, och gav en snabb redovisning av de hållpunkter som projektet har passerat på väg mot ett färdigbyggt fibernät. Vi kunde även meddela stämman att vi nu har fått någon liten vink om vart budgeten kommer att hamna i förhållande till vår kassa. Relacom har givit oss skäl att tro att det antagligen kommer att bil pengar över efter att alla avgifter till Relacom och Telia/Skanova är färdigbetalda. Hur mycket vet vi inte ännu, men som det ser ut så kommer vi alltså inte behöva ta ut någon ytterligare medlemsandel. Bra tycker vi, och säkerligen även Ni!

Vad gäller projektets nuvarande status så kunde vi berätta att så gott som alla nu har fått sin fiber framdragen och den invändiga installationen färdigställd. Några stycken verkar dock vara kvar för installatörerna att beta av, och jag hoppas att Ni som fortfarande inväntar teknikerna så fort som möjligt hör av Er till antingen styrelsen@oleby.net eller ringer Tommy Persson på telefon 070-595 00 31, så skall vi se till att installationen av fibern kan genomföras så snart det alls är möjligt!

Alla frågor kring vad som hände och sades på årsmötet kan besvaras antingen via epostadressen ovan, eller via vår Facebook-grupp.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen – Oleby NET Fiberförening.

Andelsinbetalningarna till Föreningen

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej!

Styrelsen har nu gått igenom de inbetalningar som ni medlemmar hittills har gjort. På det stora hela ser det väldigt bra ut och vi är vid sund ekonomisk hälsa. Dock har vi i styrelsen beslutat att vi behöver ta höjd för de riktigt stora utgifterna och samtidigt förenkla administrationen. Vi vill sålunda att alla medlemmar skall betala in hela den kontrakterade föreningsandelen om 20’000kr. Det här gör vi som sagt för att underlätta administrationen av vår samlade ekonomi, men vi ser det även som en solidaritetsåtgärd att alla medlemmar har betalat in precis lika mycket var till föreningen. Alla medlemmars andel i föreningen blir alltså lika stor.

Så, med hänvisning till detta så kommer styrelsen nu att skicka ut påminnelser till dem som inte betalat in hela eller en del av det totala beloppet. Skulle du få en påminnelse hem trots att du vet med dig att du har betalat det fulla beloppet redan så går det givetvis att höra av sig till Per-Anders (ordförande) eller Kjell (sekreterare) så kan vi tillsammans reda ut det hela på bästa sätt.

  • Per-Anders Nilsson – 070-667 15 97
  • Kjell Wimmerstedt – 070-601 58 31

 

I övrigt så fortsätter installationen av fiberutrustningen så långt det är möjligt. För Er som har rör nedgrävt ända fram till huset men som ännu inte hört något ifrån installatörerna av fiberutrustningen, ni kan höra av er till Tommy Persson på telefonnummer: 070-595 00 31 så hjälper han till med detta så att installationen kan slutföras så tidigt som möjligt. Vad gäller grävning till de fastigheter som inte hanns med innan tjälen gick i backen, så väntar vi på tjällossning och att det skall torka upp lite så att grävarna inte förstör så mycket under arbetets gång.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen

Infomöte med Telia i korthet

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Den 18/2 var dagen då informationsmötet med Telia gick av stapel. Ett 80-tal glada olebybor hade samlats i Sahlströmsgårdens övervåning i väntan på den information de lovats. Mötet hade ordnats fram på vårt initiativ, men bara Telia utav alla de tillgängliga operatörerna hade möjlighet att visa upp sig.

Tommy började så smått med att förklara vilken utrustning som entreprenören kommer att montera upp i samband med att fibern dras in i fastigheten. Till att börja med så hamnar en servicebox på utsidan av huset där fiberkabeln kommer in mot huset. I den här boxen svetsas fiberkabeln ihop med en lika dan fiberkabel som man via en genomföring dragit inifrån fastigheten. Den här boxen gör det lättare för nätägaren att felsöka nätet utan att behöva komma när fastighetsägaren är hemma. Inne i fastigheten sätter montören sedan upp en s.k. mediakonverterare som gör om fiberkabelns ljussignaler till elektriska sådana. Konverteraren sitter även ihop med en liten grendelare som gör att du via vanlig nätverkskabel kan ansluta upp till fyra enheter utan att behöva använda din tjänsteleverantörs router för att kabla ut nätverket.

Detta är vad som ingår ifrån vår och entreprenörens sida. Dock så ingår oftast (läs alltid) en s.k. router ifrån tjänsteleverantören när man beställer de tjänster som man vill ha där hemma. En router gör att man kan ansluta dels mellan datorer och enheterna i det egna hemmet, men via kabel eller trådlöst nät till själva Internet. En router innehåller också en brandvägg som i vissa fall kan skydda mot attacker och virus av olika slag.

När sedan Thomas och Klara ifrån Telia fick ordet, så började de med visa en kort presentation kring vilka tjänster och paket som de kan leverera via fiberanslutningen. I korthet kan man väl säga att det handlar om tre stycken huvudområden:

  • Internet i hastigheterna 10/10mbps(329kr/mån), 100/100mbps(379kr/mån), 250/100mbps(499kr/mån) och 1000/100mbps(999kr/mån)
  • Telefoni till en mindre merkostnad (40kr/mån)
  • Teve i tre olika huvudpaket; Lagom (279kr/mån), Stor(339kr/mån) och Mixa 16(269kr/mån)

Mer info om tillval och tvillingabonnemang och tjänster finns i följande PDF-filer.

 

På webbplatserna http://www.telia.se och http://www.oppenfiber.se finns en stor mängd information kring detta, men i korthet gäller det som finns angivet i de båda informationsbladen ovan.

Vad gäller teve-tjänsten så får man vid beställning köpa till en enklare teve-mottagare för 399kr. Denna klarar dock inte av att spela in program eller liknande. En bättre box finns att tillgå för 1199kr. Behöver man fler boxar så betalar man fullpris för dessa vilket innebär 949kr eller 1799kr beroende på vilken modell man beställer.

Vidare meddelade Thomas och Klara att det var väldigt enkelt att uppgradera ett befintligt telefoni/bredbandsabonnemang från Telia till fiberuttaget istället för det nuvarande telefonjacket. Har man ett abonnemang från Telia i dagsläget så noterar man detta på beställningsblanketten så flyttas alla tjänster, samt eventuella nya tjänster utan vidare problem. Gör man sin beställning via telefon till en säljare hos Telia så talar man bara om att man har ett befintligt abonnemang som man istället vill använda via fiberjacket och lägger sedan till de tjänster man vill ha utöver detta så fixar Telia detta och skickar en bekräftelse via post där du kan läsa vilka förändringar du har gjort i ditt abonnemang samt en sammanställning av vad kostnaden kommer att bli framöver.

I princip fungerar alla andra leverantörer på precis samma sätt som Telia. Dock bör man först kolla upp så att den leverantör man är intresserad av verkligen kan leverera alla de tjänster som man vill ha. Vissa leverantörer vet jag att de inte levererar teve och i Boxers fall så levereras inte teve-tjänsten via fiberuttaget utan den tas som vanligt ner via det digitala marknätet, vilket jag anser är bluff och båg. Det finns dock vissa prisskillnader mellan leverantörerna, så det kan vara väl värt att kolla runt lite på http://www.oppenfiber.se innan definitivt bestämmer sig för en viss leverantör!

Jag hoppas nu att jag på ett bra sätt har klargjort vad mötet det 18/2 handlade om och vad som kom fram ifrån Telias hål.

Med vänliga hälsningar
//Johan

 

Informationsmöte – Telia

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej allesammans!

Nu till veckan så kommer alltså installation av servicebox (utvändigt) och mediaomvandlare (invändigt) att bokas i de hushåll som har färdiggrävt fram till fastigheten. Montörer kommer att kontakta alla dem som anmält till oss att de vill ha fiber installerat och avtala tid för detta så att det passar med fastighetsägaren. Till varje fastighet kommer tre försök att avtala tid för installation att göras, misslyckas detta så kommer entreprenören att kontakta oss i styrelsen så att vi kan ombesörja att Ni får en tid som passar Er. Installatörerna klarar ca. 4 hushåll per dag, så det kommer att ta ett tag innan de har hunnit runt till alla.

Vidare så har Telia kontaktat oss i styrelsen under veckan som har gått. De kommer upp och håller ett informationsmöte torsdagen den 18 februari klockan 18.00 till ca. 20.00 i Sahlströmsgårdens möteslokal på övervåningen (ovanpå matsalen). Vi har blivit tvungna att boka in oss där då Oleby Folkets hus var bokat för danskväll det datumet. Så observera alltså att mötet hålls vid Sahlströmsgården och INTE i Oleby Folkets hus!

Mötet kommer antagligen att vara en information kring de tjänster och leverantörer som kommer att finnas tillgängliga i fibernätet när det är klart och installerat hos Er abonnenter. Även lite om utrustning, hemmanätverk och teknik om så önskas, men det blir nog i så fall Johan i styrelsen som håller i den biten. Annars kan man även läsa lite om den biten här på sidan om man följer den här länken.

Det skulle vara jättebra om alla som vet att de kan komma använder det lilla formuläret på vår Facebook-sida, så att vi vet mellan tummen och pekfingret hur många som dyker upp! Har man inte tillgång till Facebook så går det även bra att skicka ett mail till styrelsen@oleby.net för att anmäla sig, eller ringa Per-Anders på telefon 070- 667 15 97.

Väl mött!

 

 

God fortsättning och Gott slut!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej allihopa!

Nu när vi snart skall lägga 2015 till handlingarna så passar det väl även bra med någons sorts bokslut även på aktiviteterna i fiberföreningen.

Enligt entreprenören så har vi grävt färdigt så gott som hela stamnätet, alltså de slangar som kopplar ihop alla våra olika områden med varandra och med kommunikationscentralen inne i Torsby. Dock så har inte entreprenören hunnit med alla abonnentanslutningar ännu, då kyla och andra problem har satt käppar i hjulet för oss. Som ni säkert förstår så blir det antagligen inget mer grävt alls innan vintern är över och tjälen har gått ur backen, men entreprenören har sagt till oss att alla de fastigheter som har fått grävt fram till huset skall få sin fiber blåst och indragen så fort som möjligt. För dem detta berör så kommer sedan en fiberinstallatör att höra av sig för att boka tid för installation av den utrustning som behövs inne i fastigheten. Detta beräknas ta komma igång i mitten av Januari någon gång.

Enligt entreprenören så har gräv-teamet ungefär en veckas arbete kvar innan de är helt färdiga. Det är främst de centrala delarna av Oleby, samt lite granna vid Kälksjön som är kvar innan all grävning är klar. Så det är lite snöpligt att vi tvingas göra ett uppehåll så nära inpå målsnöret. Men att det blir vinter, även om det har dröjt länge ändå, är ju inget vi kan göra något åt så vi får vara nöjda med att vi har kommit så långt som vi har gjort trots alla motsättningar.

Vi i styrelsen önskar Er alla ett riktigt Gott Slut och ett Gott nytt år, så tar vi nya tag under 2016!

//Styrelsen