404 Template

Archives

Inbjudan

Kallelse: Slutlig Extrastämma

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Extrastämma den 1 Oktober 2017 klockan 17.oo i Oleby Folkets hus

Hej alla medlemmar i tidigare Oleby NET Ek, Förening!

Nu har tiden kommit för vårt slutgiltiga beslut om nedläggning. Vår advokat, som sköter likvidationen av föreningen, har kallat oss till det här sista och avslutande mötet, som för alltid avslutar föreningens arbete och aktivitet. I realiteten så har föreningen inte gjort något egentligt jobb på snart ett år, men enligt gällande lagstiftning så måste alla eventuella fordringsägare ha möjlighet att inom skälig tid kunna skicka sina fakturor till föreningen trots att denna ligger i likvidation. Den här karenstiden har alltså nu gått ut.

För att vi skall kunna göra återbetalningar direkt till respektive medlems bankkonto, så behöver vi därför Era gällande bankuppgifter. I Den länkade PDF-filen nedan så kommer man kunna visa och skriva ut en lapp som man sedan fyller i med alla relevanta uppgifter. Vi siktar på att kunna göra återbetalningen redan under Oktober månad bara vi får in alla uppgifter!

Visa dokumentet för kallelse och bankuppgifter:
Kallelse_Extra_Föreningsmöte_upplösning

Kan man inte skriva ut lappen innan eller inför mötet så kommer lappar att finnas att tillgå på extrastämman, så ta med dig uppgifterna till stämman om du inte kommer ihåg dem! Uppgifterna går även att lämna över personligen till f.d. ordförande eller sekreterare i styrelsen. Mail, SMS, Facebook eller liknande skall undvikas i möjligaste mån för att undvika att uppgifterna kommer på avvägar. Inget bör hända även om uppgifterna skickas på liknande sätt, men man kan aldrig så noga veta!

Kallelse till sista(?) föreningsstämman

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla medlemmar!

Det är med visst vemod jag nu kallar Er till vår sista(?) föreningsstämma.

Den 20/11 klockan 17.00 i Oleby Folkets hus håller vi altså den sista och slutgiltiga föreningsstämman som i första hand  kommer att behandla föreningens likvidation. En likvidationsadvokat är utsedd och har blivit godkänd av Bolagsverket/Länsstyrelsen för uppgiften att lägga ner föreningen och fördela kvarvarande tillgångar till medlemmarna.

Likvidationsadvokaten kommer dock ej att närvara vid stämman, så eventuella frågor till denne är tvungna att ställas till styrelsen i god tid innan stämman så att vi i vår tur kan ställa frågan till advokaten. Vi kan heller inte den här gången ta upp frågor som inte finns med på dagordningen. Har du någon fråga eller fundering som på något vis kräver att stämman skall besluta i ärendet, så är det bra om vi har frågan tillhanda senast en vecka innan stämman, så att vi kan ta med den på dagordningen samt eventuellt rådfråga likvidatorn i de fall frågan rör dennes uppgift att lägga ned föreningen.

Frågor angående återbetalning av kvarvarande medel tror jag inte att någon förutom advokaten kommer att kunna svara på, och det först när alla föreningens avgifter och advokatarvoden är betalda. Problemen här består i att inte alla i föreningen har betalat lika stor insats. De medlemmar som har flera, intilliggande, fastigheter har ju betalat halva avgiften på anslutning två och, i vissa fall, tre. Detta ställer till det för oss i de beräkningar som skall göras för att allt skall bli helt rätt och även förhålla sig till våra stadgar.

Likvidationsadvokaten bör dock vara väl bevandrad i liknande ärenden då det ofta förekommer sådana fall i vägsamfälligheter och liknande föreningar där inte alla medlemmar har lika stor andel i föreningen. Vi hoppas dock givetvis att så snart som möjligt kunna meddela Er den summa som var och en kommer att få tillbaka på medlemsandelen, men det kommer med största sannolikhet inte att kunna meddelas under eller efter stämman.

//Styrelsen

Föreningens Årsmöte 2016

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla föreningsmedlemmar!

Oleby NET fiberförening inbjuder härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte.

Årsmötet hålls i Oleby Folkets hus på söndagen den 22/5 2016, klockan 17.00

Årsmötet behandlar sedvanliga frågor och redovisningar och avslutas med en informations och frågestund där medlemmarna kan ställa frågor i ett öppet forum.

Föreningen bjuder som vanligt på kaffe med tilltugg!

Väl mött!
//Styrelsen

Informationsmöte – Telia

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej allesammans!

Nu till veckan så kommer alltså installation av servicebox (utvändigt) och mediaomvandlare (invändigt) att bokas i de hushåll som har färdiggrävt fram till fastigheten. Montörer kommer att kontakta alla dem som anmält till oss att de vill ha fiber installerat och avtala tid för detta så att det passar med fastighetsägaren. Till varje fastighet kommer tre försök att avtala tid för installation att göras, misslyckas detta så kommer entreprenören att kontakta oss i styrelsen så att vi kan ombesörja att Ni får en tid som passar Er. Installatörerna klarar ca. 4 hushåll per dag, så det kommer att ta ett tag innan de har hunnit runt till alla.

Vidare så har Telia kontaktat oss i styrelsen under veckan som har gått. De kommer upp och håller ett informationsmöte torsdagen den 18 februari klockan 18.00 till ca. 20.00 i Sahlströmsgårdens möteslokal på övervåningen (ovanpå matsalen). Vi har blivit tvungna att boka in oss där då Oleby Folkets hus var bokat för danskväll det datumet. Så observera alltså att mötet hålls vid Sahlströmsgården och INTE i Oleby Folkets hus!

Mötet kommer antagligen att vara en information kring de tjänster och leverantörer som kommer att finnas tillgängliga i fibernätet när det är klart och installerat hos Er abonnenter. Även lite om utrustning, hemmanätverk och teknik om så önskas, men det blir nog i så fall Johan i styrelsen som håller i den biten. Annars kan man även läsa lite om den biten här på sidan om man följer den här länken.

Det skulle vara jättebra om alla som vet att de kan komma använder det lilla formuläret på vår Facebook-sida, så att vi vet mellan tummen och pekfingret hur många som dyker upp! Har man inte tillgång till Facebook så går det även bra att skicka ett mail till styrelsen@oleby.net för att anmäla sig, eller ringa Per-Anders på telefon 070- 667 15 97.

Väl mött!

 

 

Inbjudan – Årsmöte 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej

 

Nu bjuder vi in till ordinarie årsmöte i OlebyNET fiberförening.

Årsmötet hålls på söndagen den 31/5 2015 klockan 17.00

Vi erbjuder här den sista chansen att skriva på anslutningsavtal och markupplåtelseavtal för anslutningar till det framtida fibernätet i Oleby med omnejd. Så passa på att ansluta din fastighet till fibernätet för att säkerställa möjligheten att kunna ansluta till framtidens kommunikationsnätverk och öka värdet på fastigheten samtidigt!

Inbjudan – Extra föreningsstämma!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Oleby NET ek. förening kallar till Extra Föreningsstämma avseende medlemsomröstning gällande avgift samt igångsättande av fiberprojekt i Oleby med omnejd.

Söndagen den 3 maj kl 17.00 i Oleby Folkets hus
Det är viktigt att så många som möjligt kommer och röstar, så ta med alla dina grannar och andra så att ALLA får vara med! Information om andelsavtal samt markavtal kommer att hållas och möjlighet att teckna avtal kommer att finnas.

Alla intresserade är välkomna, men endast betalade medlemmar har rösträtt. Är man inte medlem i fiberföreningen så går det även bra att bli medlem i samband med mötet.