Archives

Written by WebAdmin

Årsmötet den 31/5 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

 

På föreningens årsmöte som hölls i folkets hus i Oleby denna söndag så dök det upp ca 35st medlemmar allt som allt. Detta gav ett gott underlag för ett brett förnyat förtroende för den sittande styrelsen.

Innan mötet hade vi kommit upp i 149 påskriva anslutningsavtal, och i samband med mötet så blev ytterligare 5 stycken avtal påskrivna, så nu är vi uppe i 154 stycken inlämnade avtal sammanlagt! Vi har satt sista dag för avtal till den första 1 juni, så det finns fortfarande lite tid kvar (beroende på när du läser detta) att skriva på ditt anslutningsavtal om du av någon anledning inte ännu gjort det.

Vi har några intresserade som inte kunna lämna in sina avtal ännu på grund av olika orsaker, men dessa har en giltig orsak och kommer i och med detta att kunna lämnas in senare. Vi har inte räknat in dessa i dom 154 avtal vi redan har. Ni är inte bortglömda!

I samband med att målet om 150 påskrivna avtal är uppnått så går vi i styrelsen nu vidare i projektet. Vi kommer i dagarna att uppsöka entreprenören för kontraktsskrivning och en (förhoppningsvis) skyndsam projektering så att vi så snart som möjligt kan få en klar bild av vart fibern kommer att dras fram.

Mötet innehöll annars sådant som ett årsmöte brukar innehålla. Sittande styrelse omvaldes ännu ett år och stämman beslutade även att inga ytterligare medlemsavgifter, utöver de ursprungliga 200kr som betalats in redan, ska behöva betalas av medlemmarna.

En glad 90åring, Bengt Gillstedt, medverkade på mötet och skrev under det 154’e avtalet efter en kortare genomgång av fibertekniken som sådan samt det avtal som i samband med detta var aktuellt. Mötet avslutades sedan med lite kaffe och fika samt sedvanligt småprat efteråt.

Tack kära Oleby-bor för god uppslutning och trevligt möte.

Med vänliga hälsningar
//Per-Anders Nilsson – Ordförande, OlebyNet.

 

Nyhetsbrev – Maj

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Som de flesta kanske har sett så börjar det röra på sig i föreningen. Vi håller just nu på att samla in de avtal vi behöver för att kunna skriva kontrakt med entreprenören och har hittills fåt in ca 70 av de 150 avtal som vi (minst) behöver för att kunna göra detta.

För dem som inte ännu skrivit under något avtal, men som vet att de skall göra detta så snart som möjligt, så kommer vi att finnas vid busshållplatsen vid gamla Konsum/ICA-parkeringen i Oleby under nedanstående tider för att hjälpa till med detta på ett så enkelt sätt som möjligt. För det som ännu inte är medlemmar i föreningen så kommer vi även att kunna hjälpa till med detta.

  • Torsdagen den 21/5 Klockan 18.00 – 20.00
  • Söndagen den 24/5 Klockan 18.00 – 20.00

Det kan även hända att vi står vid gamla parkeringen vid andra tidpunkter utöver dessa, så håll utkik efter fåra skyltar eller kolla i vår Facebook-grupp efter oss och var beredd med bromsen! Det kommer givetvis även gå att skriva på avtal i samband med föreningens årsmöte, den 31/5 klockan 17.00, men det går både lättare och snabbare för oss om så många som möjligt lämnar in så tidigt de kan! Allra sista inlämningsdag för fiberavtal är satt till den 1/6.

Alla styrelsemedlemmar har även avtal hemmavid som kan delas ut till dem som inte kan skriva ut själva, men då avtalen skall kontrasigneras av en styrelsemedlem så har vi valt att inte lägga ut avtalen i era brevlådor. Dels för att spara på träden och dels för att spara på styrelsemedlemmarnas tid. För dem som vill och har möjlighet så finns anslutningsavtal att skriva ut här på hemsidan. Kom då ihåg att skriva ut och skriva under två exemplar av avtalet så får du tillbaka det ena exemplaret underskrivet.

Som vanligt går det alltid bra att kontakta någon i styrelsen om det finns några frågor eller funderingar. Telefon, Facebook eller e-post går bra vilket som.

//Per-Anders Nilsson – Ordförande

Inbjudan – Årsmöte 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej

 

Nu bjuder vi in till ordinarie årsmöte i OlebyNET fiberförening.

Årsmötet hålls på söndagen den 31/5 2015 klockan 17.00

Vi erbjuder här den sista chansen att skriva på anslutningsavtal och markupplåtelseavtal för anslutningar till det framtida fibernätet i Oleby med omnejd. Så passa på att ansluta din fastighet till fibernätet för att säkerställa möjligheten att kunna ansluta till framtidens kommunikationsnätverk och öka värdet på fastigheten samtidigt!

Från extrastämman 3/5 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Söndagen den 4 Maj höll Oleby NET extrastämma.

Var vill börja att tacka alla som dök upp på mötet, det var roligt att så många kunde komma!

Mötet började med att styrelsen informerade om att vi inte är berättiga till bidrag längre eftersom vi räknas som ett samhälle med över 200 invånare. Enligt PTS så är det då lönsamt för kommersiella aktörer och bygga fiber. Vi håller inte riktigt med i detta och då  vi frågade Skanova när de byggde fiber i Torsby centrum så sade de att det inte var ekonomiskt intresserat för dom just då.

Vi tror att denna regel kommer ändras, alternativt att vi får dispens så småningom. Vi tror dock att det kommer ta lång tid, kanske ett till tre år, och när vi så småningom får okej, så är risken stor att bidragspengarna är slut eller att vi hamnar längst ner i nån prioriterings lista och blir utan pengar ändå.

Hur mycket kostar det att bygga utan bidrag undrar ni. En väldigt grov uppskattning hamnar runt 40’000kr per anslutning allt som allt. Detta är ju inget alternativ som vi tycker är rimligt, men vi har sett en liten öppning och det är att Skanova tillåter oss att anlägga fibern via byalagsmodellen, där Skanvoa helt står för fiber och blåsning. Enligt våra beräkningar utgör detta ungefär halva den totala projektkostnaden. Så lite granna beroende på på hur många som vill ansluta sig hamnar vi någonstans runt 20’000kr per anslutning.

Grafen anger kostnad per anslutning vid några exempelantal.

Bild2

Efter informationsgenomgången kom vi till nästa steg på dagordningen; att medlemmarna skulle få avgöra om vi ska dra projektet vidare eller inte. resultatet för omröstningen blev så här:

  • Gå vidare: 61
  • Blank: 1
  • Avsluta projekt: 0

Styrelsen hade som förslag att minst 150st medlemmar ska teckna anslutningsavtal för att föreningen skall gå vidare och skriva kontrakt med Skanova och entreprenör. Detta accepterades av stämman. Stämman kom också fram till att sista datum att teckna anslutningsavtal är satt till 1 Juni.

Möjlighet att teckna anslutningsavtal fanns på mötet, men då alla medlemmar inte var där så finns avtal och markupplåtelseavtal tillgängliga här nedanför att skriva ut själv. Fyll sedan i och skriv under avtalen i två exemplar. Behåll det ena själv och lämna det andra till närmaste styrelsemedlem!

Har du inte tillgång till skrivare så kontakta någon i styrelsen så ordnar vi så att ni får ett avtal.

Per-Anders Nilsson Ordförande i OlebyNet.

Inför extrastämman den 3/5 2015

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Allmän information:

Då vi nu i helgen, den 3/5 2015, kommer att hålla en extra medlemsstämma och omröstning rörande projektets fortsättning så tänkte jag dela med mig av några av de omständigheter som råder kring detta.

Till att börja med så kommer fiberprojektet inte att vara berättigat till några EU-bidrag över huvud taget. Åtminstone inte som det ser ut i nuläget. Mer information kring varför vi inte kan söka några bidrag kommer att göras tillgängligt via en länk här nedanför, finns det ännu ingen länk så dyker den strax upp.

På stämman kommer vi även att informera om de avtal som kommer att behövas skrivas på av varje fastighet. För varje medlemsfastighets räkning så är det två avtal som kommer att behöva skrivas under;

  • Anslutningsavtal – Avtal där medlemmen förbinder sig att installera en fiberanslutning i fastigheten.
  • Markupplåtelseavtal – Avtal där medlemmen upplåter åt entreprenören att förlägga nödvändig kanalisation på fastighetens mark. Det här avtalet kommer även att behöva skrivas under av icke-medlemmar där entreprenören behöver komma fram med kanalisation för stamnät.

Omröstnignen:

Vidare så har vi gjort färdigt dagordningen för mötet som även den finns att hitta här nedanför. Då alla medlemmar givetvis har rösträtt på stämman så är det bra om ni känner till förutsättningarna för själva förfarandet kring detta:

Två omröstningar kommer att genomföras (omröstning angående projektets genomförande och en omröstning för lägsta antal underskrifter innan projektstart).

Alla medlemsfastigheter kommer att få varsitt röstkort (här gäller alltså en röst per fastighet).

När röstkortet delas ut kommer medlemmen att bockas av i röstlängden/medlemslistan.

Röstkortet fungerar både som röstkort vid handuppräckning samt vid omröstning via röstinlämning med ett ja/nej-alternativ.

Omröstning via inlämning kommer att vara helt anonym och inget namn skall därför skrivas på röstkortet!

Justeringsmän/rösträknare kommer att utses enligt dagordning.

 

Dokument:

Inbjudan – Extra föreningsstämma!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Oleby NET ek. förening kallar till Extra Föreningsstämma avseende medlemsomröstning gällande avgift samt igångsättande av fiberprojekt i Oleby med omnejd.

Söndagen den 3 maj kl 17.00 i Oleby Folkets hus
Det är viktigt att så många som möjligt kommer och röstar, så ta med alla dina grannar och andra så att ALLA får vara med! Information om andelsavtal samt markavtal kommer att hållas och möjlighet att teckna avtal kommer att finnas.

Alla intresserade är välkomna, men endast betalade medlemmar har rösträtt. Är man inte medlem i fiberföreningen så går det även bra att bli medlem i samband med mötet.

Oleby – Vi har ett ANBUD!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej alla medlemmar och Olebybor.

Det har varit tyst ett tag från oss men detta beror främst på att vi har väntat på svar angående två offertförfrågningar vi gjort. Vi gissar på att det har tagit lite längre tid för entreprenörerna att komma fram till något då varken de eller vi ännu är helt säkra på hur det nya landsbygdsstödet kan komma att se ut, och vad varje upphandling skall innehålla.

Nu har vi alltså fått svar på den ena förfrågan vilket känns positivt. Vi har nu lite siffror att titta på och ta ställning till. Vi i styrelsen skall först titta igenom offerten och sen diskutera den tillsammans med entreprenören för att reda ut alla begrepp ordentligt.

När det gäller ansökan till Länsstyrelsen för själva bidragsdelen så har de nu flyttat fram datum från maj till juni, vilket jag gissar betyder i augusti i praktiken med tanke på semester och sommar o.s.v. Allt hopp är ändå inte ute vad gäller bidrag ELLER en någorlunda tidig projektstart trots detta, men vi kommer att presentera mer information om detta lite senare när vi vet mer.

MVH
//Per-Anders Nilsson, ordförande Oleby net EF.

Höstnyheter

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Jag får börja med att tacka alla trevliga människor som vi möte under valdagen då vi stod vid Folkets hus och informerade om planerna för fiber i Oleby.

Vi har ökat på antalet betalande medlemmar till 159st. Det känns som ett mycket mer positivt och trevligt läge än vad det var för några månader sedan när vi i styrelsen satt och tittade på en avsevärt kortare lista och funderade på om intresset för fiber verkligen inte var större än så i Oleby.

Det har kommit nya pengar från EU till fibersatsning i Sverige. Men byråkraterna vill ju inte bli utan jobb, så det är diger lista på ändringar som de infört. Det mesta är positivt, nackdelen är dock att det blir en massa nya saker och sätta sig in i och som i många avseenden ändrar på hela spelreglerna för fibersatsningar på landsbygden.

Bidragsdelens storlek kan regleras av de olika länstyrelserna, men värmland valde 50% som det var innan. Vi har alltså möjlighet att få bidrag med 50%, men nu kan det vara så att det utöver arbetskostnad även ingår viss del av material såsom fiberkabel och kanalisation. Det kommer vi informera om senare om och när det blir aktuellt.

En stor del av ändringarna för bidragen gjordes för att öka konkurrensen för fiberbyggnationer. Detta för att inte Telia/Skanova ska få något som liknar en monpolställning. Visst är det en god tanke, men vi känner i dagens läge inte till någon annan partner i Torsby att jobba mot.

Jag kan prata om de nya reglerna hur länge som helst. Men väljer och avstå, de som är intresserade får följa länken nedan.

För den som är intresserad kan kolla in hela artikeln på  jordbruksverkets hemsida via följande -LÄNK-

Mvh Per-Anders Nilsson, Ordförande OlebyNet EF

Nyhetsbrev v. 35

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej kära Oleby-bor!

Nu var det ett tag sedan vi gav Er en uppdatering kring vad som händer och sker på fiberfronten i allmänhet och här i Oleby i synnerhet.  Även vi i styrelsen har haft ett litet semesteruppehåll och njutit av den fantastiska sommar som vi har haft. Trots att vi legat lite på latsidan under sommaren, så betyder inte det att saker och ting inte har hänt i bakgrunden… Vi har under vår ledighet låtit planer mogna och vissa förfrågningar som vi har lagt ut lite här och var är på väg att besvaras nu.

Nu har föreningen hunnit växa till 122 betalande medlemmar. Det är vi väldigt glada för, men skulle vi kunna få in ytterligare några medlemmar så skulle det inte vara helt omöjligt med en byggstart redan sent i höst eller i vinter. Detta kräver dock som sagt ytterligare medlemmar samt ett föreningsmöte där medlemmarna får ta ställning till huruvida vi kan gå vidare med projektet utifrån de förutsättningar som då råder. Som tidigare gäller att ”Ju fler medlemmar som delar på kostnaden för byggnationen, desto billigare blir det för alla medlemmarna”. Det handlar alltså om att de som anmält sitt intresse i tid delar solidariskt rakt av på kostnaden för projektet oavsett vart i området de bor.

För att kunna komma tillstånd med antingen en tidigarelagd start av projektet eller en start senare under 2015 så krävs att vi så snart som möjligt kan påbörja vår ansökan om bidrag hos Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Därför har vi satt en deadline för tillkommande medlemmar den 18/9. Anmäler man sig till föreningen efter det här datumet så har man inte hunnit komma med i bidragsansökan och i förlängningen innebär detta att föreningen inte kan få några ytterligare bidrag för de medlemmar som kommer till i efterhand. För att täcka de extra utgifter som detta innebär så kommer en administrativ avgift att tas ut av dem som tillkommer efter den 18/9 utöver den andelskostnad som meddelas vid föreningsmötet. Skullen någon vilja vänta till efter det att vi satt spaden i backen, så får den personen stå för hela merkostnaden själv vilket ofta bruka handla om flera tio-tusentals kronor utöver den ordinarie andelskostnaden som gäller för medlemmar i föreningen. Vill du bli medlem redan nu så finns all information kring hur du gör HÄR.

Vidare så vill jag även meddela att vi nu gjort upp vår gräns mot Uttebyn och den föreningen som verkar där. I princip så är det bara vår nordvästra del, från järnvägsviadukten och norrut, som ändrats. Som det verkar så har en del av dem som tillhör vårt område betalat till Utterbyn och likaså en del i Utterbyn har betalat till oss. Efter ett möte med Utterbyns fiberförening så har vi dock gjort en liten omförflyttning av dem som hamnat lite snett. Ingen medlem som har betalat sin medlemsavgift till den ena eller andra föreningen kommer att behöva betala ny avgift då vi redan har löst detta mellan föreningarna. För en fullständig karta över området så hänvisar jag till vår områdeskarta som ni hittar HÄR.

Jag hoppas att Ni har orkat läsa hela vägen hit ner. Skulle något vara oklart eller konstigt formulerat så finns alltid hjälp att få via vår Facebook-sida (https://www.facebook.com/groups/491909637496013/) eller skicka ett mail till styrelsen via adressen styrelsen@oleby.net

Med vänliga hälsningar

Per-Anders Nilsson och Johan Lind – Styrelsen

 

Årsmöte i Oleby.net!

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/c/oleby.net/httpd.www/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-2.php on line 19

Hej!

Nu är tid och plats för vårt andra årsmöte i fiberföreningen bestämt.

Söndagen den 29/6 klockan 16.00 i Oleby Folkets hus går mötet av stapel och kommer att följas upp med en kort informationsgenomgång av styrelsens arbete sedan förra året och lite mer om var vi står idag.

Vill du lägga till det här datumet i din egna google-kalender så går det bra att klicka på knappen här:

Tag chansen att tycka till eller fråga saker som just Ni undrar över angående internet och fiberutbyggnaden!

Väl mött!
//Styrelsen