Nyheter

Årsmöte i Folkets hus!

30/6 kl. 17.00 i Oleby Folkets hus

Nu är det alltså dags för Oleby Net fiberförenings första ordinarie årsmöte. På mötet kommer vi att tillsätta en ordentlig styrelse och berätta lite mer om arbetet fram till idag. På mötet så kommer alla som har löst sin medlemsavgift att att ha rösträtt vid omröstningarna. Har man ännu inte betalt sin medlemsavgift, så kommer det finnas möjlighet att göra det på mötet.

Efter de formella inslagen på årsmötet så kommer det att ges tillfälle att ställa allehanda frågor kring styrelsens arbete, fibertekniken i allmänhet och fiberprojekteringen här i Oleby i synnerhet.

Väl mött!